Terve.fi

Yleistietoa keuhkosyövästä

Yleistietoa keuhkosyövästä
Keuhkosyöpä on naisten kuudenneksi ja miesten toiseksi yleisin syöpä. Ennuste keuhkosyövässä on huono. Lue lisää keuhkosyövästä.
Teksti
Julkaistu: 3.7.2006

Tupakointi on tärkein keuhkosyövän riskitekijä selittäen noin 85-90 % keuhkosyöpätapauksista. Myös passiiviseen tupakointiin liittyy keuhkosyöpäriskin suureneminen 2-3-kertaiseksi. Työperäinen altistuminen asbestille ja muille syöpää aiheuttaville aineille on harvinaisempi keuhkosyövän syy. Asbestialtistus yhdessä tupakoinnin kanssa nostaa keuhkosyöpäriskin monikymmenkertaiseksi altistumattomaan verrattuna. Geneettisellä alttiudella on myös jonkin verran merkitystä. Tupakoinnin määrä ja kesto ovat suoraan suhteessa keuhkosyövän riskin kasvuun.

Keuhkosyövän seuranta

Erilaisten syöpien kohdalla seuranta tapahtuu hyvin eri tavalla. Keuhkosyövän säännöllinen seuranta ei ole nykytietämyksen mukaan järkevää kaikkien potilaiden osalta. Potilaille, joille voidaan tarjota aktiivista hoitoa taudin uusiutumisen ilmetessä, suositellaan säännöllistä seurantaa. Seurannassa on huomioitava mahdollinen taudin uusiutuminen sekä asianmukainen liitännäisoireiden hoito. Tupakoinnin lopettamiseen kannustetaan tässäkin vaiheessa; mikäli potilas jatkaa tupakointia keuhkosyövän hoidon jälkeen, on hänellä suurentunut riski saada toinen keuhkosyöpä.

Keuhkosyövän periytyvyys

Keuhkosyövälle altistavia perinnöllisiä tekijöitä on olemassa. Tutkimusten mukaan mm. tupakan syöpävaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvien entsyymien geeneissä on perinnöllisiä eroja, jotka vaikuttavat sairastumisriskiin.

Keuhkosyövän yleisyys

Suomessa todettiin vuonna 2014 uusia keuhkosyöpätapauksia 2616, joista naisilla 937. Keuhkosyöpä on miesten toiseksi yleisin syöpä, mutta syöpäkuolemia se aiheuttaa miehillä eniten. Naisilla keuhkosyövän esiintyvyys on kasvussa liittyen naisten lisääntyneeseen tupakointiin. Naisilla se on kuudenneksi yleisin syöpä, mutta syöpäkuolemia se aiheuttaa toiseksi eniten.

Keuhkosyövän ennuste

Keuhkosyövän ennuste on huono. Ei-pienisoluisissa keuhkosyövissä kaikista potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua vain 10-13 %. Pienisoluisissa keuhkosyövissä viiden vuoden elossaolo-osuus on alle 3 %.

Lähteet:

Keuhkosyöpä, Syöpätaudit, Kustannus Oy Duodecim 2013.

Knuuttila A. Keuhkosyöpä, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

ICD-10:

C34 Keuhkoputken ja/tai keuhkon syöpä

Kommentoi »