Terve.fi

Yleistietoa ohutsuolen syövästä


Ohutsuolen syöpä tarkoittaa ohutsuolen pahanlaatuista kasvainta. Ohutsuolen syöpä on harvinainen verrattuna paksusuolen syöpään.

Ohutsuolen pahanlaatuisia kasvaimia ovat adenokarsinooma, neuroendokriiniset kasvaimet, sarkoomat (mukaan lukien GIST) ja lymfooma. Potilaalla on usein edeltävästi joku hyvänlaatuinen ohutsuolen kasvain. Ohutsuolen syövän riskitekijöitä ovat Crohnin tauti, keliakia, familiaalinen adenomatoottinen polypoosi, HIV, hyvin rasvapitoinen ruokavalio ja immunosuppressiivinen hoito.

Yleisin pahanlaatuinen kasvain on tutkimuksesta riippuen adenokarsinooma, joka käsittää 30–50 % kaikista pahanlaatuisista ohutsuolikasvaimista tai neuroendokriininen kasvain (14–42 % pahanlaatuisista kasvaimista). Adenokarsinooma voi sijaita lähellä mahalaukkua ja ahtauttaa suolta kasvaessaan. Usein kasvain löytyy vasta, kun se on ennättänyt muodostaa etäpesäkkeitä eli metastaaseja. Neuroendokriininen kasvain (joskus karsinoidiksikin kutsuttu) kasvaa useimmiten sykkyräsuolen alueella.

Ohutsuolen syövän seuranta

Ohutsuolen syövän seurantaa järjestettäessä seurannan tiheyteen ja kontrollikäynnillä tutkittaviin asioihin vaikuttaa mm. kasvaimen tyyppi ja sijainti, saatu hoito ja sen onnistuminen sekä sairauden ennuste. Esimerkiksi ohutsuolen neuroendokriinisen kasvaimen hoidon jälkeinen seuranta järjestetään yleensä 3–12 kuukauden välein edellä mainituista seikoista riippuen.

Ohutsuolen syövän periytyvyys

Ohutsuolen syöpien periytyvyyttä tutkitaan.

Ohutsuolen syövän yleisyys

Vain 2 % ruoansulatuskanavan pahanlaatuisista kasvaimista on ohutsuolen syöpiä.

Suomessa diagnosoitiin vuosittain vuosien 2008–2012 aikana yhteensä 115 uutta tapausta.

Ohutsuolen syövän ennuste

Ennuste on usein huono, jos kasvain on ennättänyt muodostaa etäispesäkkeitä, jos syöpää ei saada kokonaan poistettua leikkauksella tai jos kyseessä on uusiutunut tauti. Duodenumin adenokarsinooman viiden vuoden elossaoloennuste on 15 % ja jejunumin ja ileumin adenokarsinoomissa noin 25 %. Leikkauksen onnistuminen ja leikkauksessa todetut mahdolliset imusolmuke-etäpesäkkeet ja niiden määrä ovat tärkeitä ennustetekijöitä. Ohutsuolen neuroendokriinisissa kasvaimissa viiden vuoden eloonjäämisennuste on hyvä, paikallisissa taudeissa 87 % ja levinneissäkin 69 %.

Lähde:

Ohutsuolen kasvaimet, Gastroenterologia ja Hepatologia, Kustannus Oy Duodecim 2018.

ICD-10:

C17 Ohutsuolen syöpä

Kela-koodi: 130

Julkaistu: 9.10.2018