Dementia
Dementia on muistihäiriö ja elimellisestä syystä johtuva älyllisen toimintakyvyn heikentyminen.

Dementia on oire, jolla tarkoitetaan elimellisestä syystä johtuvaa älyllisen toimintakyvyn heikentymistä. Suuri osa muistihäiriöpotilaista ei ole todennut itsellään oireita tai ei ole kääntynyt niiden takia lääkärin puoleen. Kaikki ihmiset unohtavat ajoittain jotakin. Aivojen tarkoituksena ei ole olla loputon muistivarasto, vaan valikoiva muistipankki, johon tärkeimmistä asioista jää muistijälki, ja joskus myös vähemmän tärkeistä.

Muistiongelmat voidaan jakaa ongelmiin muistiin painamisessa ja muistiin palauttamisessa. Vanhemmiten on yleistä, että ihmisille tulee vaikeuksia palauttaa asioita mieleen. Usein tietyn ajan kuluttua tai oikeassa asiayhteydessä asia saadaan sitten palautettua mieleen. Muistihäiriöt voivat olla tyypiltään eteneviä, joita osaa voidaan hoidolla hidastaa tai parantaa. Muistihäiriöiden moninaisuudesta johtuen, on hyvä olla yhteydessä aina lääkäriin, kun epäilee itsellään olevan muistihäiriön.

Dementia on oireisto, jota esiintyy useissa muistia heikentävissä sairauksissa. Alzheimerin tauti on niistä yleisin, selittäen noin 70 prosenttia kaikista dementiatapauksista. Dementia heikentää ihmisen henkistä ja toiminnallista kykyä selvitä arkipäivän tapahtumista. Vaikeusaste ja taudin eteneminen vaihtelevat yksilöllisesti suuresti, ja ilmenemismuodot ovat myös yksilöllisiä. Oireina voivat olla mm. muistin heikentyminen, todellisuuden- sekä ajan- ja paikantajun hämärtyminen, puheen tuottamisen ja kirjoitetun tekstin ymmärtämisen vaikeus sekä havainto- ja hahmottamiskyvyn heikkous. Myös toiminnallisia ongelmia voi esiintyä, kuten tavanomaisten kotitöiden suorittamisen ongelmat. Lisäksi käyttäytymisen muutokset ovat yleisiä. Tämä voi ilmetä pelokkuutena ja turvattomuutena, vainoharhaisuutena sekä persoonallisuuden muutoksina tai masennuksena.

Lähteet:

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Geriatrit -yhdistyksen, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Muistisairaudet, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2017 .

Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi