Terve.fi

Medscape: Yksinkertaisella puhetestillä voidaan arvioida kognitiivista heikentymää

Tutkijat ovat kehitelleet ja tutkineet puheentallennuksen välinettä, jolla voidaan havaita varhainen kognitiivinen heikentymä (MCI). Työkalu olisi nopea tapa havaita MCI. [node:summary]

Puhetestillä voidaan seuloa potilaita, joilla on viitteitä kognitiivisesta heikentymästä (MCI), osoittaa tutkimus. Tutkimus esiteltiin kansainvälisessä Alzheimer’s Association International 2017 -konferenssissa.

Tutkijat kehittelivät puhenäyte-testin, joka nauhoittaa puhetta minuutin ajan, kerrotaan Medscapen uutisessa. Puheesta voidaan päätellä, kenelle kehittyy aikaisessa vaiheessa kognitiivista heikentymää.

Tutkimuksessa tohtori ja päätutkija Kimberly Mueller Wisconsinin yliopistosta analysoi yhdessä kollegoidensa kanssa kahta puhenäytettä, jotka otettiin kahden vuoden välein.

Osallistujia oli 264, ja heidät valittiin Wisconsinin Alzheimerin taudin ehkäisyrekisteristä. Osallistujat olivat terveitä, noin viisikymppisiä henkilöitä, joiden vanhemmilla oli todettu Alzheimerin tauti.

– Sanojen hakeminen on yleensä ensimmäinen oire kognitiivisesta heikentymästä, toteaa Mueller Medscapen artikkelissa.

Puheen sujuvuudessa ja sisällössä ongelmia

Osanottajista 64:llä todettiin hyvin varhainen MCI kognitiivisen testin avulla. Puhenäytteissä osallistujat kuvailivat saamaansa yksinkertaista kuvaa minuutin ajan, jonka jälkeen tutkijat arvioivat sanaston monimuotoisuutta, substantiivien käyttöä ja niiden suhdetta pronomineihin, syntaksia ja puheen sujuvuutta.

Tulokset osoittivat, että henkilöt, joilla oli varhainen MCI, pärjäsivät heikommin sujuvuuden ja puheen sisällön osalta. He puhuivat lyhyemmillä lauseilla ja käyttivät vähemmän sanoja. Sisältö ei ollut yksityiskohtaista, ja puheessa oli taukoja sekä epäröintiä.

Tutkijat eivät vielä tiedä, kehittyykö näille henkilöille Alzheimerin tauti, mutta heidän tilansa seuraamista jatketaan.

– Seuraavaksi toistamme analyysit henkilöillä, joilla oli muitakin biomarkkereita, kuten amyloidipilkkuja ja hermosäiekimppuja, Mueller toteaa Medscapen haastattelussa.

Tutkijoiden tavoitteena on, että työkalun kehittyessä sitä voidaan tulevaisuudessa käyttää perusterveydenhuollossa seulontatyökaluna. Nykyisten noin 10 minuutin testien tilalle tulisi vain yhden minuutin puheentallennus, joka analysoi tulokset automaattisesti.

Lähde:

Lue lisää:

Julkaistu: 8.8.2017
1 kommentti