Terve.fi

THL: Suomalainen muistisairauksien ehkäisyohjelma menestyy maailmalla

Useat kansainväliset tutkimukset ottavat suomalaisten FINGER-tutkimuksesta mallia maailman johtavien dementiatutkijoiden kera. [node:summary]

Useat kansainväliset tutkimukset keskittyvät tutkimaan muistisairauksien ehkäisyä suomalaiseen FINGER-tutkimukseen pohjautuen. Malli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima.

FINGER-tutkimuksen päätarkoitus on selvittää, onko monipuolisella elintapaohjelmalla mahdollista ehkäistä muisti- ja ajattelutoimintojen heikkenemistä ikääntyvässä väestössä. Myös elintapaintervention vaikutuksia toimintakykyyn, masennusoireisiin, elämänlaatuun, terveyspalveluiden tarpeeseen sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin tutkitaan.

– Meillä on Suomesta lupaavia tuloksia, että elintavoilla voidaan vaikuttaa muistin heikentymisen riskiin, toteaa geriatrian professori Miia Kivipelto, joka on FINGER-tutkimuksen päätutkija.

Maailman johtavat tutkijat mukana

FINGER-tutkimuksen pohjalta Kivipelto perusti World Wide Fingers (WW-FINGERS) verkoston, jossa maailman johtavat tutkijat pyrkivät tuottamaan ja jakamaan parasta mahdollista tietoa ja yhtenäistämään tutkimusmenetelmiä.

Yhdysvalloissa, Singaporessa, Australiassa ja Kiinassa on käynnistymässä interventiotutkimuksia, jotka seuraavat FINGER-tutkimuksen mallia.

Yhdysvalloissa US-POINTER-tutkimukselle myönnettiin 20 miljoonan dollarin rahoitus tutkimukseen, joka perustuu FINGER:iin.

FINGER-tutkimus – Mistä on kyse?

  • Päätarkoituksena on selvittää, onko monipuolisella elintapaohjelmalla mahdollista ehkäistä muisti ja ajattelutoimintojen heikkenemistä ikääntyvässä väestössä.
  • Tutkimus aloitettiin 2009 ja se jatkuu vuoteen 2018 asti.
  • Tutkimusta tehdään kuudella paikkakunnalla: Oulussa, Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Seinäjoella ja Vantaalla.
  • Suomalaisia osallistujia on kaiken kaikkiaan 1260.
  • Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään. Kontrolliryhmä sai tavanomaista elintapaneuvontaa ja toinen ryhmä tehostettua.
  • Tehostettuun elintapaneuvontaan kuului ravitsemusohjausta, liikunta- ja muistiharjoitteita sekä opastusta sydän- ja verisuonisairauksien riskien hallintaan.

Lähde:

Lue lisää:

Julkaistu: 19.7.2017
1 kommentti