Terve.fi

SSRI-masennuslääkkeet mahdollisesti yhteydessä hitaampaan muistisairauden etenemiseen


Masennus tiedetään muistisairauksien riskitekijäksi, mutta tutkimuksen mukaan osa masennuslääkkeistä saattaa jopa pienentää riskiä.

Masennus tiedetään Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien riskitekijäksi, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan osa masennuslääkkeistä saattaa jopa pienentää riskiä. Tutkimus julkaistiin American Journal of Psychiatry -lehdessä.

Tulosten perusteella lievää muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymää potevien muistisairaus eteni hitaammin, jos heidän masennustaan oli lääkitty SSRI-lääkkeillä eli serotoniinin takaisinoton estäjillä. Lääkityksellä yli neljä vuotta olleet sairastuivat Alzheimerin tautiin keskimäärin kolme vuotta myöhemmin kuin osallistujat, joiden lääkitykset olivat olleet lyhempiä tai joita oli hoidettu muilla masennuslääkkeillä. SSRI-lääkkeisiin liitetty vaikutus näkyi myös verrattuna potilaisiin, jotka eivät olleet sairastaneet masennusta.

Tutkijat osasivat odottaa SSRI-lääkkeisiin liittyviä vaikutuksia, sillä niiden on joissain aiemmissa tutkimuksissa havaittu vähentävän Alzheimerin taudissa keskeisten amyloidikertymien muodostumista aivoihin. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tällaista vaikutusta ei kuitenkaan havaittu, joten tutkijat eivät osaa sanoa, mistä yhteydet varsinaisesti johtuvat. Ennen lisätutkimuksia tuloksia kannattaakin tulkita maltilla.

Noin kolmasosa muistisairaista on myös masentuneita, ja monilla masennusoireet alkavat jo ennen dementiadiagnoosia. Jos nyt havaitut yhteydet pitävät paikkansa, osa sairastumisista saattaisikin lykkääntyä oikealla lääkevalinnalla.

Suomessa kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt arviolta 120 000 henkilöllä ja suurin piirtein yhtä monella on jonkinasteinen dementia.

Lähde: American Journal of Psychiatry 2017

Lue lisää:

Masennus ei aina näy päällepäin

Masennuslääkkeet lihottavat – tässä vähiten lihottavat lääkkeet

Masennuslääkitys voi muuttaa potilaan luonnetta

Julkaistu: 22.12.2017