Terve.fi

Masennuslääkitys voi muuttaa potilaan luonnetta

Masennuslääkitys voi muuttaa potilaan luonnetta
Julkaistu: 10.12.2009

Neuroottisuus ja sulkeutuneisuus voivat altistaa masennukselle, mutta masennushoitojen vaikutuksia niihin on tutkittu vähänlaisesti. Neuroottisuudella tarkoitetaan muun muassa taipumusta negatiiviseen ajatteluun ja tasapainotonta tunne-elämää.

Yhdysvaltalaisten tutkimukseen osallistui 240 vakavaa masennusta potevaa aikuista. Heistä puolet satunnaistettiin vuoden mittaiselle paroksetiinikuurille ja loput joko kognitiiviseen terapiaan tai lumelääkitykseen. Luonnetta ja masennusta arvioitiin ennen hoitoja, niiden aikana ja niiden jälkeen. Masennus lieveni kaikissa ryhmissä, mutta neuroottiset taipumukset ja sulkeutuneisuus vähenivät eniten paroksetiiniryhmässä.

Neuroottisuuden helpottaminen myös vähensi masennuksen uusiutumista paroksetiinia saaneilla. Tulokset haastavat käsityksen, jonka mukaan paroksetiinin kaltaisiin serotoniinilääkkeisiin liittyvät persoonallisuuden muutokset johtuvat vain masennuksen lievenemisestä. Mahdollisesti neuroottisuuden väheneminen onkin yksi masennusta parantava tekijä, tutkijat pohtivat.

Uutispalvelu Duodecim

Copyright © Kustannus Oy Duodecim 2009

Lue lisää:

Kommentoi »