Terve.fi

Voiko muistisairautta ehkäistä?

Voiko muistisairautta ehkäistä?
Dementia on oire, jota voivat aiheuttaa lukuisat eri sairaudet.
Julkaistu: 17.9.2007
Dementia on oire, jota voivat aiheuttaa lukuisat eri sairaudet. Näistä yleisimmät ovat Alzheimerin tauti ja aivoverenkiertohäiriöt.
Dementia ilmenee älyllisten toimintojen ja käytännön taitojen vähittäisenä heikkenemisenä. Dementian keskeisin ja ensimmäinen oire on useimmiten muistitoimintojen vaikeutuminen.
Selkein dementian riskiä lisäävä tekijä on ikä. Alzheimerin tautiin voi sairastua jo alle 40-vuotiaana, mutta se on erittäin harvinaista. Reilusti yli puolet dementiapotilaista on yli 80-vuotiaita.
Sairastumisvaaraa lisää, jos dementiaa on esiintynyt suvussa. Kuitenkin vain muutaman prosentin kaikista dementiatapauksista voidaan katsoa olevan perinnöllisiä.
Vallitsevasti periytyvä Alzheimerin taudin muoto ilmenee nuorempana, kuin tämä sairaus yleensä, useimmiten jo alle 65 vuoden iässä.

Huolla muistia terveillä elämäntavoilla

Muistisairauden riskiä voi vähentää omilla elämäntapavalinnoillaan. Keski-iän korkea verenpaine, kohonnut kolesteroli ja huomattava ylipaino lisäävät myöhäisiän dementian riskiä.
Virkistävien harrastuksien ja aktiivisen sosiaalisen kanssakäymisen on todettu jossain määrin suojaavan dementoitumiselta.
Terveellinen, runsaasti kasviksia ja kalaa sekä niukasti eläinrasvoja sisältävä ruokavalio kuuluu myös dementialta suojaaviin tekijöihin.
Välttyminen aivoja vahingoittavilta tekijöiltä kuuluu myös dementian ehkäisyyn. Esimerkiksi pään suojaaminen kypärällä tilanteissa, joissa pään vammautumisen riski on lisääntynyt, on tärkeää muistinkin säilymiseksi.
Liiallinen alkoholin käyttö voi ajan kuluessa heikentää pysyvästi älyllisiä toimintoja ja johtaa pahimmillaan dementoitumiseen. Sama pätee huumausaineiden suhteen.

Muistin häiriöt kannattaa selvittää

Muistiongelmien aiheuttaja ja hoitomahdollisuudet on syytä selvittää aina, kun huoli muistin kunnosta askarruttaa. Usein jo sen selvittäminen, onko todella aihetta huoleen, helpottaa tilannetta. Tutkimukset ovat aina aiheellisia, mikäli muistioireet alkavat haitata töitä ja arkiaskareita.
Muita hälytysmerkkejä ovat sovittujen tapaamisten unohtelu, puheen ja ymmärtämisen vaikeudet sekä uusien laitteiden käytön oppimisen hankaluudet.

Lääkkeillä voidaan helpottaa oireita

Yleisimmän dementoivan sairauden, Alzheimerin taudin, keskeisin aivoissa tapahtuva muutos on amyloidi-nimisen aineen kertyminen.
Nykyään on kehitteillä lääkkeitä, joilla voitaisiin estää amyloidin kasaantumista. Näin ollen tulevaisuudessa voidaan lääkehoidolla ehkä vaikuttaa dementian etenemiseen hidastavasti tai parhaimmillaan jopa parantavasti.
Valitettavasti dementiaa estävää tai parantavaa lääkehoitoa ei ole vielä saatavilla. Nykyään käytössä olevilla dementialääkkeillä voidaan kuitenkin usein helpottaa dementoituneen ja hänen läheistensä elämää.
Muistihäiriöiden hoitolinja määräytyy ongelman syyn ja vaikeusasteen mukaan. Mikäli tutkimuksissa tulee esille oireita vaikeuttavia aineenvaihdunnan häiriöitä tai vitamiinipuutoksia, on ne syytä korjata.
Lisäksi on syytä tarkastaa, onko käytössä muistin toimintaa haittaavia lääkkeitä ja tarvittaessa lopettaa niiden käyttö. Varsinaisen dementiaoireita lievittävän lääkehoidon aloittamisen tarve on myös syytä kartoittaa.

Muisti muuttuu luonnostaan ikääntyessä

Muistin muuttuminen kuuluu myös täysin normaaliin ikääntymiseen, vaikka dementiaa ei koskaan tulisikaan. Iän karttuessa muistin käyttöön ja uuden opiskeluun pitää varata aikaa ja rauhaa.
Terveellinen ruokavalio, riittävä luontainen lepo ja aivojen käyttäminen auttavat muistin huollossa.
Kommentoi »