Hannu Penttinen

Lääketieteen ja kirurgian tohtori, Nuorisolääketieteen erityispätevyys
Tekijänä