Yökastelu on pitkään jatkuessaan yleensä lääkärinkäynnin vaativa ongelma.

Alle 5–6-vuotiaiden yökastelua ei ole aihetta hoitaa, mutta asian ottaminen esille esimerkiksi 5-vuotisneuvolassa on kuitenkin jo perusteltua.

Ratkaisevaa iän lisäksi on tietenkin se, miten paljon kastelu haittaa lasta ja perhettä.

Täytyy muistaa, että yökastelu voi olla lapselle suuri harmi, ja vanhempien epätietoisuus ja huoli pahentavat asiaa lapsenkin kannalta.

Lähteet:

Kastelu, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Lastentaudit, Kustannus Oy Duodecim 2016.