Terve.fi

Yökastelun oireet

Yökastelun oireet
Yökastelun oireet ovat selkeät. Mutta mistä lapsi oikeastaan oireilee?
Julkaistu: 5.4.2018
Yökastelun oireena on lapsen tahaton virtsaaminen, joko vuoteeseen tai vaatteille.
Yleensä yökastelua ei hoideta alle 5–6-vuotiaalla lapsella. Asian ottaminen esille esimerkiksi 5-vuotisneuvolassa on perusteltua, harvoin aiemmin. Ratkaisevaa iän lisäksi on tietenkin se, miten paljon kastelu haittaa lasta ja perhettä.
Täytyy muistaa, että kastelu on lapselle suuri harmi, ja vanhempien epätietoisuus ja huoli pahentavat asiaa lapsenkin kannalta. Koska kastelu ei pääsääntöisesti ole lapsen vika, rankaiseminen tai toruminen saattavat pahentaa tilannetta entisestään.
Mistä yökastelu johtuu? Lue yökastelun syistä.
Jos yökastelun taudinkuva on tyypillinen (kastelua vain yöllä, ei selviä rakenteellisia poikkeavuuksia, ei neurologisia oireita, virtsanäyte normaali, yökastelua ollut aina), monimutkaisempia tutkimuksia ei tarvita.
Jos sen sijaan lapsella todetaan jotakin poikkeavuuksia edellä mainituissa seikoissa, jatkotutkimukset voivat olla aiheellisia. Ne tapahtuvat yleensä erikoissairaanhoidossa, useimmiten lastenlääkärin ohjaamina.
Mikäli jo kuivaksi oppinut lapsi alkaa kastelemaan uudestaan, hänet on aina vietävä lääkärin arvioon mahdollisten sairauksien toteamiseksi (mm. virtsatieinfektio, diabetes).
Lähteet:
Kastelu, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2016.
Lastentaudit, Kustannus Oy Duodecim 2016.
1 kommentti