Terve.fi

Nielurisojen poisto vähentää lasten yökastelua

Nielurisojen poisto vähentää lasten yökastelua
Julkaistu 23.7.2006

Lisäksi on arvioitu, miten nielurisojen poisto vaikuttaa yökasteluun. Tutkimukseen osallistui 86 lasta, joista 46 oli poikia ja 40 tyttöjä. Lapsilta poistettiin nielurisat. Nielurisojen aiheuttamaa ahtaumaa arvioitiin asteikolla 1 – 4. Lasten virtsaaminen selvitettiin kyselyllä, johon vastasivat sekä lapset että heidän vanhempansa ennen leikkausta ja sen jälkeen.

Lapsista 36:lla (42 %) ilmeni yökastelua. Heidän yökastelunsa väheni selvästi nielurisojen poiston jälkeen. Näistä 36 lapsesta joka kolmannen yökastelu loppui kokonaan ja joka kolmannen yökastelu väheni merkittävästi. Vain joka kolmannen yökastelu ei vähentynyt. Nielurisojen poisto vähensi myös päiväaikaista kastelua ja päivittäisiä virtsaamiskertoja. Lapsilla, jotka kärsivät nielurisojen liikakasvusta, näyttäisi ilmenevän usein yökastelua, joka näyttää kuitenkin useimmiten vähenevän tai loppuvan kokonaan, kun nielurisat poistetaan. Samalla myös päiväaikainen kastelu näyttää vähenevän huomattavasti. Ylähengitysteiden ahtaumasta kärsivien lasten yökastelu kannattaisi selvittää, koska näyttää siltä, että siihen on mahdollisuus vaikuttaa pienellä leikkauksella.

Uutispalvelu Duodecim

Copyright Duodecim 2006

Lääkärikirja: Lasten yökastelu

Kommentoi »