Terve.fi

Yökastelun hoito

Yökastelun hoito
Yökastelun hoitoon on hyviä kotikonsteja. Lue yökastelun hoitovinkit asiantuntijoidemme artikkelista!
Julkaistu: 5.4.2018
Yökastelussa ei ole kyse taudista tai sairaudesta vaan lapsen oppimisesta ja kypsymisestä. Hyviä kotikonsteja virtsaamisen säätelyn kypsymisen edistämiseksi ja yökastelun loppumisen nopeuttamiseksi ei ole. Kastelun aiheuttamia haittoja voidaan sen sijaan yrittää vähentää lisäämällä virtsalla käyntikertoja ja säätelemällä iltajuomista. Lapsen palkitseminen tai rankaiseminen ei ole viisasta - lapsi ei voi kontrolloida tahatonta kasteluaan.
  • yökasteluhälytin
  • desmopressiinihoito
  • edellä mainittujen yhdistelmä
  • edellä mainittujen lisäksi kastelun seurantakirjanpito
Yökasteluhälytin on nimenomaan oppimisen tukemista varten kehitetty menetelmä. Laitteen käyttö on helppoa. Laite koostuu hälyttimestä, ja alusvaatteisiin sijoitettavista hälytinantureista. Paras hoitotulos saavutetaan ainakin toisen vanhemmista nukkuessa samassa huoneessa. Hälyttimen soidessa vanhempi toimittaa lapsen WC:hen, jonka jälkeen anturi sekä vaatteet vaihdetaan kuiviin ja jatketaan unta. Usein toistuva hälytysäänen kuuleminen ja unesta herääminen johtavat siihen, että lapsi oppii usein jo muutamien viikkojen kuluessa kuivaksi. Hoidon onnistumisen kannalta lapsen ja vanhempien motivaatio ja yhteistyö on tärkeää. Hälytinhoitoon tulisi sitoutua vähintään 6 viikon ajaksi, eikä vapaapäiviä tai viikonloppuvapaita hoidosta ole. Kastelun seurantakirjanpito on osa hälytinhoitoa.
Desmopressiini on nenäsumutteena tai liukenevana tablettina (saatavana myös nenätippoina) annosteltava hormoni, joka muistuttaa elimistön omaa virtsaneritystä hillitsevää hormonia, ADH:ta. Tavallisesti kaikilla ihmisillä erittyy nukahtamisen jälkeen hormonia, joka hidastaa virtsaneritystä ja siten rakon täyttymistä ja estää yökastelua. Desmopressiini on helppo annostella ja käyttää, mutta ohjeita tulee noudattaa tarkasti, ja kontrollikäynnit hoitavan lääkärin luona ovat tarpeen. Desmopressiinihoidon yhteydessä on huomattava, että runsas iltajuominen voi aiheuttaa turvotuksia. Desmopressiini vaikuttaa elimistössä n. 8 tuntia, joten lääke on otettava juuri ennen nukkumaanmenoa, jotta vaikutus aamuun asti säilyisi.
Yhdistelmähoitoa (hälytin + desmopressiini) käytetään, kun pelkästään toisella ei saada toivottua tulosta. Hoito aloitetaan ensin jommallakummalla tavalla ja täydennetään tarvittaessa myöhemmin toisella. Seurantakirjanpito on oleellinen osa kaikkia kastelun hoitomuotoja. Pelkästään kirjanpidolla ja sovituilla virtsaamisajoilla voidaan toisinaan saavuttaa täydellinen rakon hallinta päiväkastelussa.
Mikäli yli 5-vuotiaan lapsen kastelu on jatkunut yli 6 kuukautta, lapsi on lääkärin hoidossa ja hoitona on käytetty joko hälytintä tai desmopressiiniä, perheelle voidaan myöntää vammaistuki. Sen saannin edellytyksiä ovat lääkärin arvio kastelun vaikeusasteesta, kiinteä hoitosuhde, seurantakirjanpito 6 kuukauden ajalta ja selvitys kokeilluista/jatkuvista hoidoista.

Yökastelun omahoito

Kastelussa ei ole kyse taudista tai sairaudesta vaan lapsen oppimisesta ja kypsymisestä. Hyviä kotikonsteja virtsaamisen säätelyn kypsymisen edistämiseksi ja yökastelun loppumisen nopeuttamiseksi ei ole. Kastelun aiheuttamia haittoja voidaan sen sijaan yrittää vähentää lisäämällä virtsalla käyntikertoja ja säätelemällä iltajuomista. Lapsen kehuminen hyvin menneen yön jälkeen on suositeltavaa. On kuitenkin tärkeää, että yökasteluun suhtaudutaan ymmärtäväisesti eikä lasta rankaista.

Yökastelun muita hoitomuotoja

Kotikonstien lisäksi pitkittynyttä kastelua voidaan hoitaa mm. kasteluhälyttimellä. Tämä laite koostuu alusvaatteisiin asennettavista kosteusantureista, jotka havaitsevat kastumisen ja herättävät lapsen hälytysäänellä. Samassa huoneessa olisi hyvä nukkua ainakin toisen vanhemmista ja hälytyksen soidessa ohjata lapsi WC:hen. Laite on paristokäyttöinen ja suunniteltu nimenomaan tukemaan lapsen omaa oppimista. Lapsi usein oppii jo muutaman viikon sisällä kuivaksi hälyttimen käyttöönoton jälkeen.
Lääkäri voi yökasteluhälyttimen sijasta tai lisäksi määrätä desmopressiinilääkityksen. Desmopressiini vastaa elimistön omaa virtsaneritystä öisin vähentävää hormonia, ja siten se hidastaa rakon täyttymistä ja yökastelua. Desmopressiinihoito annostellaan nenäsumutteena, tippoina tai tabletteina ja se on helppokäyttöinen. Desmopressiinihoito vaatii säännöllisen lääkärin seurannan ja on huomattava, että sen käytön yhteydessä runsas iltajuominen voi aiheuttaa turvotuksia.
Lähteet:
Lastentaudit, Kustannus Oy Duodecim 2016.
Kasteleva lapsi, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.
1 kommentti