Parkinsonin tauti on neurologinen sairaus, joka aiheuttaa käsien ja jalkojen vapinaa, jäykkyyttä ja hitautta.

Parkinsonin tautiin liittyy aivojen keskiosien tyvitumakkeiden dopamiinivälitteisten hermosolujen degeneraatio eli rappeutuminen.

Parkinsonin taudin oireilu pyrkii aikaa myöten yleensä etenemään. Sairauteen löytyy lääkkeitä, joilla oireita voidaan hoitaa ja lievittää huomattavasti. Parantavaa hoitoa ei kuitenkaan ole olemassa.

Lähteet:

Kaakkola S. Parkinsonin tauti, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2017.

Parkinsonin tauti. Käypä hoito -suositus, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2017.

Atula S. Tietoa potilaalle: Parkinsonin tauti, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2017.