Terve.fi

Yleistietoa Parkinsonin taudista

Yleistietoa Parkinsonin taudista
Parkinsonin tautia sairastaa Suomessa noin 13 000 potilasta. Parkinsonin tauti etenee hitaasti, eikä parantavaa hoitoa ole. Lue lisää.
Teksti
Julkaistu: 3.7.2006
Parkinsonin taudin tiedetään aiheutuvan aivojen tyvitumakkeiden hermosolujen rappeutumisesta. Hermosolujen katoon johtavat syyt ovat paljolti tuntemattomat. Viruksia on epäilty, pitävää näyttöä ei kuitenkaan ole. Lisäksi tiettyjen kemiallisten aineiden aiheuttamien myrkytysten tiedetään aiheuttavan huomattavasti Parkinsonin tautia muistuttavan tilan. Myös geenivirhe voi olla parkinsonin taudin aiheuttajana, tällöin tauti saattaa puhjeta jo alle 50-vuotiaana. Geenivirhe todetaan kuitenkin harvoin parkinsonin tautiin sairastumisen taustalla (alle 5 % kaikista Parkinson-tapauksista).

Parkinsonin taudin seuranta

Parkinsonin tauti on sairaus, joka yleensä etenee vähitellen. Ainakaan toistaiseksi ei ole kehitetty hoitoa, jolla voitaisiin ehkäistä aivojen keskiosissa tapahtuva hermosolujen tuhoutuminen. Tämän vuoksi Parkinsonin taudin hoidossa joudutaan usein tekemään lääkitysmuutoksia sekä annoksen että lääkkeiden osalta. Säännöllinen seuranta on siis tarpeen. Jos sairaus on lievä eikä sen kanssa ole ollut suurempia ongelmia, seuranta voidaan järjestää terveyskeskuksessa. Monimutkaisemmat tapaukset kuuluvat yleensä erikoislääkärin, lähinnä neurologin hoidettaviksi.

Parkinsonin taudin periytyvyys

Noin 20 %:lla potilaista on jonkin asteinen sukurasite Parkinsonin taudille, mutta kuitenkin vain hyvin harvoin sairaus on varsinaisesti periytyvä.

Parkinsonin taudin yleisyys

Kansainvälisessä tutkimusaineistossa (Pohjois-Amerikka) noin 1-2 % yli 60-vuotiaista sairastaa Parkinsonin tautia. Suomessa Parkinson-potilaita on noin 13 000.

Parkinsonin taudin ennuste

Parkinsonin tautiin ei parantavaa hoitoa ole, joten tehokkaasta lääkehoidosta huolimatta sairaus yleensä etenee vähitellen. Arviolta noin 25 % potilaista joutuu laitoshoitoon 10 vuoden kuluessa sairastumisestaan.
Lähteet:
Kaakkola S. Parkinsonin tauti, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2017.
Parkinsonin tauti. Käypä hoito -suositus, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2017.
Atula S. Tietoa potilaalle: Parkinsonin tauti, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2017.
ICD-10:
G20 Parkinsonin tauti
Kommentoi »