Terve.fi

Kahvista apua tähänkin sairauteen

Kahvista apua tähänkin sairauteen
Julkaistu: 1.8.2012

Parkinsonin tauti on parantumaton tuntemattomasta syystä johtuva hermostollinen sairaus, jonka oireita ovat muun muassa väsymys, vapina, liikejäykkyys ja liikkeiden hidastuminen.

Pohjoisamerikkalaisessa tutkimuksessa 61 Parkinson-potilasta, joiden sairauden oirekuvassa oli väsymystä ja liikkumisvaikeuksia, satunnaistettiin saamaan joko lume- tai kofeiinitabletteja. Ensimmäisen kolmen viikon aikana kofeiiniannos oli 100 mg kahdesti päivässä, ja tätä seuraavan kolmen viikon ajan 200 milligrammaa kahdesti päivässä. Kofeiiniannokset vastasivat 2–4 kahvikupillista.

Kuuden viikon jälkeen kofeiinitabletteja saaneiden hidasliikkeisyys ja liikejäykkyys olivat hiukan helpottaneet lumeryhmäläisiin verrattuna. Erot ryhmien välillä olivat kuitenkin vaatimattomia. Kofeiini ei helpottanut Parkinson-potilaiden päiväväsymystä, elämänlaatua, masennusta tai unenlaatua.

Tutkijoiden mukaan tuloksiin tulee suhtautua varauksella, sillä tutkimusaika oli lyhyt ja kofeiinin hyödyt saattavat lievittyä pidemmässä seurannassa. Saman lehden pääkirjoituksessa todetaan, ettei näyttö ole vielä riittävä, jotta kofeiinia voisi suositella Parkinsonin taudin oireiden hoitoon.

Lähde:

Copyright Duodecim 2012

Kommentoi »