Terve.fi

Yleistietoa miehen vaihdevuosista

Yleistietoa miehen vaihdevuosista

Mitkä ovat miehen vaihdevuosien oireet? Miehen vaihdevuosioireita ei välttämättä huomata ajatella mieshormonin puutteesta johtuviksi, koska ne ilmaantuvat usein hitaasti. Lue lisää oireista.
Teksti Jussipekka Marttila
Mainos

Testosteronihormonin lasku miehellä saattaa johtaa syndroomaan, jolle on annettu useita nimiä kuten miehen vaihdevuodet, keski-iän kriisi, miehen klimakterium, andropaussi ja anglosaksisessa kirjallisuudessa PADAM (partial androgen deficiency of the aging male) tai ADAM (androgen decline in the aging). Oireet tulevat hitaasti ja usein huomaamattomasti. Naisilla menopaussiin liittyvät fysikaaliset muutokset ja oireet ovat selväpiirteisempiä kuin miehillä.

Testosteronia tuottavien kivesten Leydigin solujen toiminnan lasku on yksi tärkeä syy andropaussiin. Muutos ei ole niin selvä ja jyrkkä kuin naisilla munasarjojen hormonitoimintojen alentuminen. Miehillä andropaussin ilmaantuminen vaihtelee 40 – 70 ikävuoden välillä, kun taas nai­silla menopaussi sijoittuu lyhyemmälle ajalle ikävuosien 45 – 55 välille. Miehen sukupuolihormonin (testosteroni) pitoisuus alkaa laskea 40 ikävuoden jälkeen.

Lasku on vähäistä ja hidasta eikä sitä mies yleensä huomaa lainkaan. Hidas n. 1 %/vuosi tapahtuva testosteronin lasku on fysiologinen tapahtuma ja liittyy ikääntymiseen eikä vaadi hoitotoimenpiteitä. Testosteronin lasku voi kuitenkin olla normaalia suurempi ja johtaa hankaliin oireisiin.

Miehen vaihdevuodet ja oireet

Miehen vaihdevuosioireita ei välttämättä huomata ajatella mieshormonin puutteesta johtuviksi, koska ne ilmaantuvat usein hitaasti. Mahdollisia oireita ovat:

 • lihominen
 • lihasmassan väheneminen
 • lihasvoiman heikkeneminen
 • univaikeudet
 • väsymys
 • masennus
 • ärtyneisyys, vihaisuus, hermostuneisuus, mielialan vaihtelut
 • motivaation heikkeneminen, päättämättömyys, itsetunnon lasku
 • muistihäiriöt, keskittymiskyvyn puute
 • sukupuolisen halukkuuden väheneminen
 • erektiohäiriöt
 • lisääntynyt virtsaaminen
 • luukato, hiusten lähtö
 • hikoilu, kuumat aallot

Kyseiset oireet voivat liittyä myös normaaliin ikääntymiseen, johon vaikuttaa moni muukin tekijä kuin pelkästään mieshormonien määrän lasku.

Aiheuttaja

Kivesten välisolut tuottavat mieshormoneja, joista tärkein on testosteroni. Testosteroni vaikuttaa miehelle tyypillisten fyysisten piirteiden kehittymiseen ja säilymiseen. Se ylläpitää esim. sukupuolista viettiä, potenssia, siemennesteen tuotantoa, vartalon karvoitusta, luustoa ja lihasmassaa sekä voimaa. Erään tuoreen suomalaisen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että seerumin normaali testosteronipitoisuus saattaa myös estää ateroskleroosin kehittymistä keski-ikäisillä miehillä.

Iän karttuessa välisolujen määrä ja verenkierto vähenevät, jolloin androgeenituotantokin heikkenee hitaasti. Tämä on normaali ikääntymiseen kuuluva ilmiö. Veren mukana kiertävän vapaan, biologisesti aktiivisen testosteronin määrä pienenee normaalisti noin prosentilla vuodessa 40. ikävuoden jälkeen. Noin 20 %:lla 60-vuotiasta miehistä vapaan testosteronin pitoisuus on kuitenkin matalampi kuin viitearvo. On yksilöllistä, kuinka paljon tuotanto kullakin miehellä laskee. Osalle kehittyy vaihdevuosioireita testosteronipitoisuuksien laskiessa liian matalalle.

Kokonaisuudessaan miehen vaihdevuosien kehittyminen on monimutkainen prosessi. Vapaan testosteronin määrän laskuun liittyy ilmeisesti sukuhormoneja sitovan valkuaisaineen (SHBG) määrän lisääntyminen veressä. Myös testosteronin normaali vuorokauden aikojen mukaan vaihteleva eritys tasaantuu miehen vanhetessa. Lisäksi on arveltu, että toimintahäiriöt mieshormonien eritystä säätelevässä järjestelmässä – johon kuuluvat kivekset, aivojen hypotalamus ja aivolisäke sekä niiden erittämät hormonit – vaikuttavat andropaussin syntyyn. Osansa on mahdollisesti myös elimistön kudosten alentuneella herkkyydellä mieshormoneille.

Mieshormonien tuotantoon voivat vaikuttaa vähentävästi runsas alkoholin käyttö, vähäinen liikunta, tupakointi ja useat sairaudet.
 

Diagnoosi

Ikääntymiseen liittyvän mieshormonien puutoksen havaitseminen voi olla vaikeaa. Oireet ovat erilaisia ja vaikeusasteeltaan eritasoisia. On ajateltu, että jos yö tai aamuerektioita on harvemmin kuin viikoittain, niin kyseessä saattaa olla mieshormonin puute. Myös seksuaalisen kiinnostuksen väheneminen voi olla merkki siitä.

Alkututkimuksiin kuuluvat huolellinen esitietojen kysely ja kliininen tutkiminen. Huomiota kiinnitetään mm. sukuelimiin, karvoitukseen, keskivartalolihavuuteen ja lihasmassaan. Eturauhanen tunnustellaan.

Taudinmääritystä tehtäessä ja hoidon aloitusta suunniteltaessa tutkitaan yleensä testosteronin ja tarvittaessa vapaan testosteronin pitoisuudet veressä. Muita suositeltuja laboratoriotutkimuksia ovat luteinisoivan hormonin (LH), prostataspesifisen antigeenin (PSA), punasolujen tilavuusosuuden (Hkr) ja veren rasva-arvojen (Kol, HDL, LDL, Trigly) määritykset. Tarvittaessa voidaan mitata myös sukuhormoneja sitovan valkuaisaineen (SHBG) ja prolaktiinin pitoisuudet veressä.
 

Hoito

On tärkeää pyrkiä vaikuttamaan mieshormonipitoisuuksia mahdollisesti laskeviin elintapoihin. Tupakointi tulisi lopettaa. Lisäksi olisi syytä välttää runsasta ja pitkäaikaista alkoholinkäyttöä. Sopivasti rasittavaa liikuntaa kannattaisi harrastaa säännöllisesti, esim. puoli tuntia reipasta kävelyä 3-4 kertaa viikossa. Ruokavaliossa olisi hyvä suosia kasviksia ja hedelmiä ja vähentää varsinkin eläinperäisen rasvan käyttöä. Ylipainoisilla miehillä painon pudotus olisi hyödyllistä. Nämä elämäntapaohjeet ovat samanlaisia kuin useiden muiden sairauksien (esim. diabetes, verenpainetauti) kohdalla ja siten suositeltavia muillekin kuin vaihdevuosioireista kärsiville miehille.

Andropaussin lääkkeellisessä hoidossa käytetään testosteronia eri muodoissaan yleensä pitkinä kuureina. Ennen lääkitystä tulee kuitenkin arvioida korvaushoidon hyötyjä ja mahdollisia haittoja. Eturauhassyövän mahdollisuus pitää poissulkea tutkimuksin. Muita hoidon ehdottomia vasta-aiheita ovat epäilty rintarauhasen syöpä, eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, jossa on hankalat oireet sekä suuri veren punasolujen tilavuusosuus (Hkr > 52 %). Suhteellisia vasta-aiheita puolestaan ovat maksan toimintahäiriö, vaikea uniapneatauti sekä sepelvaltimotauti potilaalla, jonka veren rasva-arvot ovat koholla.

Testosteronivalmisteita on saatavilla tabletteina (Panteston, Proviron), lihakseen (Nebido, Sustanon) annettavina pistoksina sekä iholle annosteltavana geelinä (Testogel, Testim) ja laastarina (Atmos). Testosteronitabletteja otetaan kahdesta kolmeen kertaan päivässä tasaisen veripitoisuuden takaamiseksi. Geeli ja tai laastari annostellaan iholle kerran päivässä. Myös niillä saavutetaan tasaiset testosteronipitoisuudet. Pistoksena annosteltavista testosteroneista on puolestaan saatavilla 3-4 viikon tai 3-4 kuukauden välein pistettävät valmisteet. Edellisen ongelmana on ollut pitoisuuksien vaihtelu. Korvaushoitovalmisteet aiheuttavat haittavaikutuksia yleensä melko vähän.
 

Seuranta

Euroopan urologisen yhdistyksen (European Association of Urology eli EAU) suosituksen mukaan testosteronihoidon aloituksen jälkeen kontrolleja tulisi järjestää ensimmäisen vuoden aikana 3 kuukauden välein ja jatkossa vuosittain. Kontrollikäynnillä kysellään sen hetkisistä oireista ja tunnustellaan eturauhanen. Lisäksi määritetään verinäytteestä prostataspesifinen antigeeni (PSA) ja PVK, jossa kiinnitetään erityisesti huomiota Hkr-arvoon. Jos käy ilmi, että hoidosta ei ole ollut hyötyä, niin lääkitys lopetetaan tai vaihdetaan toiseen.
 

Lähteet


Tapanainen J. Miehen vaihdevuodet. Tabu 2004;3:6-8.


Tapanainen J. Andropaussi. Duodecim 2001;117:1974-9.


Sternbach H. Age-Associated Testosterone Decline in Men: Clinical Issues for Psychiatry. Am J Psychiatry 1998;155:1310-8.


Rannikko S. Ikääntyvän miehen hypogonadismi. YKT. Lääkärin CD-ROM 1-2005, Duodecim.


Makhsida N, Shah J, Yan G, Fisch H, Shabsigh R. Hypogonadism and metabolic syndrome: implications for testosterone therapy. J Urol 2005;174: 827-34.


Muller M, MD, PhD, A. Aleman, PhD, D. E. Grobbee, MD, PhD, E. H.F. de Haan, PhD and Y. T. van der Schouw, PhD. Endogenous sex hormone levels and cognitive function in aging men. Is there an optimal level? Neurology 2005;64:866-871

Nieslag E ym. EAU Guidelines: Investigation, Treatment and Monitoring of Late-Onset Hypogonadism in Males. ISA, ISSAM, and EAU Recommendations. Eur Urol 2005;48:1-4.


The national women’s health information center. Aging male syndrome. http://www.4woman.gov/mens


MedlinePlus. Medical encyclopedia: Aging changes in the male reproductive system. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus


Mäkinen J ym. Increased carotid atherosclerosis in andropausal middle-aged men. J Am Coll Cardiol 2005;45:1603-8

Julkaistu: 3.7.2006