Terve.fi

Liikuntaa terveydeksi ja lääkkeeksi - Virtsankarkailu


Liikunta voi sekä aiheuttaa että ehkäistä virtsankarkailua. Liikuntasuorituksiin liittyvä ponnistusinkontinenssi on yleistä erityisesti naisilla ja se yleistyy iän mukana.
Julkaistu: 16.5.2017