Terve.fi

Yleistietoa tyypin 2 diabeteksesta

Yleistietoa tyypin 2 diabeteksesta
Tyypin 2 diabetes on merkittävimpiä kansantauteja. Tyypin 2 diabetesta sairastaa 75 prosenttia diabeetikoista. Lue lisää kakkostyypin diabeteksesta.
Julkaistu: 6.8.2019
Tyypin 2 diabetes on yksi merkittävimmistä suomalaisista kansansairauksista. Se aiheuttaa huomattavia taloudellisia kustannuksia ja on huomattava riskitekijä useille muille sairauksille. Diabetesta sairastaa jo yli 500 000 suomalaista ja tauti vie 15 % terveydenhuollon menoista.

Tyypin 2 diabeteksen aiheuttaja

Insuliini on haiman B-solujen erittämä anabolinen hormoni, jonka tärkein tehtävä on avustaa elimistön soluja sokerin (glukoosin) käytössä. Tyypin 2 diabeteksen taustalta löytyy insuliiniresistenssi, jossa insuliinin vaikutus ei ole niin tehokasta kuin normaalisti, jolloin tarvitaan suurempia annoksia insuliinia saamaan aikaan saman vaikutuksen veren sokeripitoisuuteen. Kohonneet verensokeriarvot puolestaan lisäävät insuliinin eritystä.
Insuliiniresistenssi ja insuliinien erittymisen häiriö yhdessä johtavat aikuistyypin diabeteksen kehittymiseen.
Ylipaino, etenkin keskivartalolihavuutena, ja liikunnan puute ovat suurimpia riskitekijöitä aikuistyypin diabeteksen puhkeamiselle. Usein aikuistyypin diabeetikot potevat edeltävästi ns. metabolista oireyhtymää.

Tyypin 2 diabeteksen seuranta

Tyypin 2 diabetesta sairastavan potilaan vointia seurataan säännöllisin kontrollein yleensä diabeteshoitajan ja oman lääkärin vastaanotoilla, joissa tarkastellaan fyysinen olemus, mitataan sokeritasapaino (HbA1c), punnitaan paino ja kannustetaan elintapojen hallintaan komplikaatioiden varalta.

Tyypin 2 diabeteksen periytyvyys

Tyypin 2 diabetes on paljon selkeämmin periytyvämpi kuin tyypin I diabetes. Jos toisella vanhemmista on tyypin 2 diabetes, on sairastumisen riski kaksinkertainen, ja jos molemmilla vanhemmilla on tyypin 2 diabetes, on sairastumisen riski viisinkertainen.

Tyypin 2 diabeteksen yleisyys

75 % Suomessa diagnosoiduista diabeetikoista sairastavat tyypin 2 diabetesta. Ilmaantuvuus on jatkuvassa nousussa muissakin hyvinvointivaltioissa. Diabetes on alidiagnosoitu, jopa puolet tyypin 2 diabetestapauksista on diagnosoimatta. eli ihmiset eivät tiedä sairastavansa diabetesta.

Tyypin 2 diabeteksen ennuste

Vaikka nuoruus- ja aikuistyypin diabeteksien syyt ovat paljolti erilaiset, ne aiheuttavat pitkäaikaisena samanlaisia seurannaisvaikutuksia. Hyvä hoito ehkäisee ja hidastaa ongelmien syntymistä. Nykytietämyksen mukaan 2 tyypin diabeteksesta voi parantua esim. laihtumisen seurauksena.
Diabeteksen huonolla hoidolla ateroskleroosin riski on huomattavasti suurentunut, johtaen aikaa myöten valtimoiden kaventumiseen ja ahtautumiseen jolloin vakavia verenkiertohäiriöitä aivoissa, sydämessä sekä alaraajoissa alkaa esiintyä., eli käytännössä verisuonien tukoksien riski nousee.
Vuosikymmenien sairastamisen jälkeen diabetes voi vaurioittaa munuaisia, johtaen lopulta munuaisten vajaatoimintaan jolloin voidaan joutua miettimään dialyysi- eli keinomunuaishoitoja ja elinsiirtoja.
Retinopatia eli silmän verkkokalvon vaurioituminen on myös yksi diabeteksen seurannaisvaikutuksista. Vaikeassa muodossaan se voi aiheuttaa jopa sokeutumisen.
Neuropatialla tarkoitetaan puolestaan hermojen vaurioitumista. Mononeuropatialla tarkoitetaan yksittäisen hermon tilapäistä halvausta, joka yleensä paranee muutaman viikon kuluessa. Symmetrinen perifeerinen neuropatia puolestaan on alaraajojen ongelma, jossa tunto häviää alaraajoista. Potilaalla voi olla alaraajoissa myös kipua, puutumis- ja polttamistuntemuksia. Ongelma on yleensä tunnon osalta pysyvä, kipu- ja muut oireet taas rauhoittuvat aikaa myöten jossakin määrin. Autonomisen hermoston neuropatia aiheuttaa useimmiten alaraajojen hikoilun puuttumista, impotenssia, ortostaattista hypotensiota (eli pystyasentoon liittyvä verenpaineen lasku) sekä suoliston toiminnan häiriöitä. Virtsarakon toimintahäiriöt ovat melko yleisiä diabeetikoilla.
Lue lisää diabeteksesta.
Lähteet:
Diabeteksen määritelmä, erotusdiagnoosi ja luokitus, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016
Diabetes, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017
Tyypin 2 diabetes hoito ja seuranta, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2017
ICD-10:
E11 Aikuistyypin diabetes
1 kommentti