Terve.fi

Liikunta suojaa erektiohäiriöltä

Liikunta suojaa erektiohäiriöltä
Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan ikä, siviilisääty, koulutustaso, tupakointi, keuhkojen toiminta, masennusoireet ja liikunta liittyvät selvästi erektiohäiriöön. Lue lisää.
Julkaistu 4.11.2015

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan ikä, siviilisääty, koulutustaso, tupakointi, keuhkojen toiminta, masennusoireet ja liikunta liittyvät selvästi erektiohäiriöön. Sen sijaan verenpainetauti, korkeat kolesteroliarvot, tuore diabetes tai sen esiasteet eivät yleisestä käsityksestä ja aiemmasta tutkimuksesta poiketen itsessään vaikuta liittyvän erektiohäiriöön.

Erektio vaatii normaalin hermoston toiminnan lisäksi hyvin toimivan valtimo- ja laskimoverenkierron. Nykytiedon mukaan verenkierron häiriöt ovatkin yksi erektiohäiriön päätekijöistä. Erektiohäiriön tiedetään liittyvän niin läheisesti valtimotauteihin, että sen on osoitettu ennustavan valtimotautitapahtumia jopa perinteisiä valtimotautien riskitekijöitä paremmin.

Otto Ettala selvitti väitöstutkimuksessaan erektiohäiriön riskitekijöitä niillä miehillä, joilla ei ole aiemmin todettua valtimotautia, mutta jotka ovat suuressa riskissä sairastua valtimotauteihin.

‒ Halusimme saada käsityksen siitä, miten yksittäinen valtimotaudin riskitekijä liittyy erektiohäiriöön ilman, että taustalla oleva valtimotauti sekoittaa tuloksia, tutkija kertoo.

Erektiohäiriö ensimmäinen merkki valtimopuuston muutoksista

Tutkimukseen osallistui 1 000 Satakunnassa asuvaa 45‒70-vuotiasta miestä ja siinä todettiin, että näistä miehistä 57 prosenttia kärsi jonkinasteisesta erektiohäiriöstä. Perinteisistä valtimotautien riskitekijöistä iän ja tupakoinnin todettiin liittyvän kohonneeseen erektiohäiriön riskiin. Runsas fyysinen rasitus puolestaan liittyi selvästi pienentyneeseen erektiohäiriön riskiin. Tutkimuksessa ei kuitenkaan voitu osoittaa, että kohonnut verenpaine tai kolesteroliarvot, tuore diabetes tai diabeteksen esiasteet olisivat itsessään liittyneet erektiohäiriöön.

‒ Väitöskirjatutkimuksen tulokset eivät toki tarkoita sitä, ettei erektiohäiriöstä kärsivältä mieheltä tarvitsisi mitata verenpainetta, kolesteroliarvoja tai paastoverensokeria. Tutkimus osoittaa enneminkin sen, ettei näiden riskitekijöiden yhteys erektiohäiriöön ole niin yksiselitteinen kuin aiemmin on luultu. Todennäköisesti erektiohäiriö on ensimmäinen merkki valtimopuuston muutoksissa, jotka syntyvät vuosia kestäneen verenpainetaudin, korkeiden kolesteroliarvojen ja diabeteksen pohjalta. Mikä tärkeintä, jokaiselle erektiohäiriöstä kärsivälle miehelle voi suositella liikunnan lisäämistä, sanoo Ettala.

Väitöskirjatutkimus ei anna vastausta erektiohäiriön ja valtimotautien riskitekijöiden välisiin syy-seuraussuhteisiin.

‒ Tämän vuoksi jatkotutkimus onkin jo aloitettu. Seurantatutkimuksella pyritään selvittämään terveydentilan muutosten vaikutuksia erektiohäiriöön.

Lääketieteen lisensiaatti Otto Ettalan väitöskirja Erectile dysfunction in cardiovascular risk population (Erektiohäiriö valtimotautiriskiväestössä) tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 6. marraskuuta 2015.

Lue lisää:

Tietopaketti erektiohäiriöistä: erektiohäiriön oireet, aiheuttaja ja hoito

Kommentoi »