Terve.fi

Yleistietoa erektiohäiriöistä


Erektiohäiriöt ovat useiden eri syiden tulos. Yksittäinenkin tekijä voi olla erektiohäiriön taustalla. Lue lisää erektiohäiriöistä.
Teksti Toimitus

Erektiohäiriön taustalla on monia syitä. Usein jokin yksittäinen tekijä tai tekijäryhmä saattaa olla hallitseva. Orgaanisen erektiohäiriön esiintyvyyteen vaikuttavat tekijät liittyvät useimmiten kroonisiin sairauksiin, leikkauksiin ja traumoihin, lääkehoitoon, tupakoinnin ja alkoholin liikakäyttöön. Orgaanisen erektiohäiriön yleisin syy on heikentynyt paisuvaisen verenkierto, ja sitä esiintyy erityisesti ateroskleroosi- ja diabetespotilailla (ks. diabetes tyyppi I ja diabetes tyyppi II). Suurimmassa osasta tapauksista erektiohäiriön aiheuttavat orgaaniset eli elimelliset tekijät joko yksinään tai yhdessä psyykkisten tekijöiden kanssa.

Erektiohäiriön toteaminen

  • Hyvät esitiedot, joissa voidaan käyttää apuna kyselylomakkeita (mm. IIEF-lomake, jolla kartoitetaan erektiohäiriötä).
  • Potilaan tutkiminen: pituus, paino, painoindeksi (BMI), verenpaine, pulssi, sydämen kuuntelu, karvoitus, parran kasvu, kivesten koko ja konsistenssi (kiinteys), eturauhasen tunnustelu (TPR).
  • Laboratoriotutkimukset: Seuraavista kokeista saattaa olla apua: CRP, pvk, veren sokeri, kolesteroli, testosteroni (tai vapaa testosteroni), prolaktiini ja LH(aivolisäkkeen hormonitestejä), TSH (kilpirauhaskokeita), prostataspesifinen antigeeni (PSA).
  • Tarvittaessa voidaan tehdä IC-testi (intrakavernoottinen injektio): alprostadiilia ruiskutetaan paisuvaiseen 10-20 ug ja siittimen paisumista sekä kovettumista seurataan 30 minuutin ajan; samalla voidaan kuunnella dopplerilla valtimot, laskea PBI (penile-brachial -indeksi = verenkiertoindeksi).
  • Tarvittaessa tehdään neurofysiologiset tutkimukset kliinisen neurologian tutkimusyksikössä, jos halutaan tarkemmin tutkia siittimen hermostollista säätelyä.

Erektiohäiriön taustalta voi löytyä useita eri tekijöitä kuten verisuonisairauksia, lääkityksiä ja psykologisia tekijöitä. Nykyisin lähes kaikki erektiohäiriöt voidaan hoitaa lääkkein eikä avun pyytämistä kannata pitkittää. Erektiolle haitallisten elämäntapojen, kuten tupakoinnin, ylipainon ja huonon fyysisen kunnon korjaaminen voi kuitenkin lievissä erektiohäiriötapauksissa korjata tilanteen.

Erektiohäiriön seuranta

Ensimmäisen lääkäriajan jälkeen varataan yleensä kontrollikäynti 2-3 kuukauden päähän. Jos potenssi ei ole kohentunut kontrollikäyntiin mennessä, voidaan tehdä laboratoriotutkimuksia alhaisen testosteronitason osoittamiseksi tai poissulkemiseksi.

Erektiohäiriön periytyvyys

Erektiohäiriö itsessään ei varsinaisesti ole periytyvä, mutta häiriön taustalla olevat moninaiset syyt voivat olla. Esimerkiksi diabetes on osin periytyvä.

Erektiohäiriön yleisyys

Miesten ikääntymistutkimuksissa on todettu 35 % 40 - 70-vuotiaista miehistä kärsivän jonkinasteisesta erektiohäiriöstä. Erektiohäiriön (lievät, keskivaikeat ja vaikeat) kokonaisesiintyvyys on 40-vuotiaiden miesten ikäryhmässä n. 39 %, 50-vuotiaiden ikäryhmässä n. 48 %, 60-vuotiaiden ikäryhmässä n. 57 % ja 70-vuotiaiden ikäryhmässä n. 67 %.

Erektiohäiriön ennuste

Erektiohäiriöiden hoitamattomuus ei aiheuta erityisempiä pysyviä fyysisiä terveydellisiä ongelmia. Sen sijaan se voi olla suuri henkinen rasite sekä miehelle että hänen kumppanilleen.

Lähteet:

Urologia, Kustannus Oy Duodecim 2013.

Erektiohäiriöt ja impotenssi, Lääkärin Käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

ICD-10:

F52.2: Seksuaalinen kiihottumisvaikeus

N48.4: Elimellisestä syystä aiheutunut impotenssi

Julkaistu: 3.7.2006