Terve.fi

Erektio-ongelmiin löytyy apua

Erektio-ongelmiin löytyy apua
Erektiohäiriöt ovat hyvin yleisiä. Uusien hoitomuotojen myötä on aiheesta onneksi virinnyt entistä avoimempi keskustelu. Erektiohäiriö voi muodostua parisuhdetta koettelevaksi hankaluudeksi, joten se kannattaa ottaa avoimesti puheeksi oman kumppanin ja oman lääkärin kanssa.
Julkaistu: 12.7.2006

Apu on usein helposti löydettävissä, joskus elämäntapojen muuttaminen hieman terveellisemmiksi riittää.

Yleisempää kuin arvaatkaan

Yli 40-vuotiaista miehistä lähes kaksi kolmasosaa on elämänsä aikana kärsinyt vähintään lievästä erektiohäiriöstä. Ongelmaa esiintyy toki nuoremmissakin ikäryhmissä. Lievätkin esiintymismuodot huomioiden, kyse on kansantaudista. Miehelle asia on vakava ja vaikeasti lähestyttävä. Vaikka kenenkään itsetunto ei aivan kokonaan rakennu seksuaalisen kyvykkyyden perustalle, on erektiohäiriöllä suuri vaikutus koettuun elämänlaatuun. Ongelmaa ei ole helppo myöntää ja asiasta onkin pitkään keskusteltu huumorin kautta. Asiallista keskustelua aiheesta on onneksi nyt aktivoitu.

Syyt selville

Erektiohäiriön syy on useimmiten elimellinen. Puhtaasti psyykkisten tekijöiden arvioidaan aiheuttavan vain noin 20 prosenttia vaivoista. Mitä nuoremmista ikäluokista puhutaan, sitä yleisimmäksi käyvät psyykkiset tekijät.

Yleiset kansantautimme aiheuttavat erektiohäiriöitä, mikä luonnollisesti selittää ongelman laajuuden. Diabetes, verenpainetauti ja sepelvaltimotautinakin oireileva verisuoniston ahtautuminen ovat yleisimmät syyt. Elämäntapojen vaikutus on suuri; tupakointi, ylipaino ja liikunnan vähäisyys ovat suorassa yhteydessä erektiohäiriöiden syntyyn.

Henkiset tekijät pahentavat usein elimellisten syiden aiheuttamaa tilannetta, mutta ovat joskus yksinkin syyllisiä. Stressi, suorituspaineet tai aikaisemman epäonnistumisen aiheuttama jännitys; kaikki viattoman kuuloisia, mutta aiheuttavat herkkään toimintaan suuren häiriön. Masennus tai ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisiä ja aiheuttavat erektio-ongelmia toistaiseksi tuntemattomalla mekanismilla. Oman lääkärin kanssa kannattaa käydä läpi käytössä olevat lääkkeet, muutamilla yleisesti käytetyillä lääkkeillä on erektiota heikentävä vaikutus.

Hoito usein yksinkertaista

Erektiohäiriöiden lääkehoito on kehittynyt huimaa vauhtia. Muutamia vuosia sitten ainoa kunnon hoito oli suoraan paisuvaiskudokseen annettu ruiske, jolla edelleenkin on olemassa omat käyttöaiheensa. Nykyisin käytössä on useitakin suun kautta otettavia lääkkeitä, joille on olemassa omat lääketieteelliset perusteet. On kuitenkin muistettava, että lääkehoito ei lähestulkoonkaan ratkaise koko ongelmaa. Tupakoinnin lopettaminen, liikunnan lisääminen ja alkoholin käytön vähentäminen toimisivat monella tehokkaina erektiolääkkeinä.

Jännityksen ja epäonnistumisen pelon aiheuttamiin ongelmiinkin on olemassa omat keinonsa, mihin onkin muodostumassa oma erikoisosaamisen alueensa. Monesti tulokseen päästään jo sillä, että hyväksytään yhdessäolo ja hellyydenosoitukset ilman sitä varsinaista aktia. Kiireettömyys ja ilman odotuksia eteneminen voivat tuoda yllättäviä tuloksia.

Haluttomuus ei hoidu erektiolääkkeillä

Erektiohäiriö on ongelma silloin, kun halu ja kyky ovat ristiriidassa. Sukupuolisen kanssakäymisen tarve vähenee iän karttuessa ja taustalla on ainakin osaltaan normaalit ikääntymiseen liittyvät hormonaaliset muutokset. On kuitenkin muistettava, että seksuaalisuus säilyy koko elämän, toisilla meistä voimakkaana hyvinkin iäkkääksi. Haluttomuuden taustalla ovat usein parisuhteeseen liittyvät vaikeudet, kumppania ei jostain syystä koeta kiinnostavaksi, ja jos tunne on vain toisella osapuolella, ongelma on syytä pyrkiä ratkaisemaan. Haluttomuuden taustalla on melko harvoin elimellisiä syitä.

Reilusti lääkäriin

Erektiohäiriön syyn selvittäminen käynnistyy ainoastaan, jos asia uskalletaan ottaa esille. Usein taustalla olevasta syystä päästään käsitykseen haastattelun perusteella. Tarvittavat tutkimukset ovat useimmiten yksinkertaisia ja yleislääkärinkin käytettävissä.

1 kommentti