Lymfooma on yleistermi ryhmälle pahanlaatuisia imukudoskasvaimia eli imukudossyöpiä. Imukudosta, johon kuuluvat esim. imusolmukkeet, sijaitsee ympäri elimistöä, joten sairaus voi saada alkunsa eri puolilta kehoa. Lymfoomien oireet, luonne ja hoidot vaihtelevat mutta parantumismahdollisuudet ovat keskimäärin hyvät. Lymfoomat voidaan jakaa kahteen pääryhmään: non-Hodgkin lymfoomiin ja Hodgkinin tautiin (noin 12 % kaikista lymfoomatapauksista).

Hodgkinin tauti voidaan luokitella kudosopillisesti alatyyppeihin:

  • Nodulaarinen runsaslymfosyyttinen, jonka taudinkulku on yleensä varsin rauhallinen.
  • Klassinen Hodgkinin lymfooma, jossa vielä neljä alatyyppiä: sidekudoskyhmyinen muoto, joka on yleisin, sekasoluinen muoto, lymfosyyttivaltainen alatyyppi ja vähälymfosyyttinen alatyyppi, joista kaksi jälkimmäistä ovat harvinaisia.

Lähteet:

Elonen E. Lymfoomat, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2018.

Hodgkinin lymfooma, Syöpätaudit, Kustannus Oy Duodecim 2013.