Sairaudet

Varhainen kanssakäyminen muiden lasten kanssa alentaa riskiä sairastua Hodgkinin tautiin

Aikaisemmissa tutkimuksissa Hodgkinin taudilla on havaittu olevan yhteys hyvään yhteiskunnalliseen asemaan ja viivästyneeseen altistumiseen lastentaudeille, erityisesti Epstein-Barr-virukselle. Yhdysvaltalaistutkimuksessa selvitettiin lapsuusiän sosiaalisen ympäristön merkitystä Hodgkinin taudin kannalta. Tapaus-verrokkitutkimuksen aineistona oli 565 Hodgkinin tautiin sairastunutta ja 679 tervettä verrokkia kahdesta Yhdysvaltain Uuden Englannin osavaltiosta.

28.6.2006 Terve.fi

Osallistuminen lapsena esiopetukseen alensi kolmanneksella riskiä sairastua Hodgkinin tautiin 15 – 54 vuoden iässä. Riski sairastua Hodgkinin tautiin nuorella aikuisiällä näytti liittyvän tupakointiin, lähisuvussa esiintyvään pahanlaatuiseen veritautiin ja juutalaiseen syntyperään. Yli 55-vuotiaana sairastuminen puolestaan liittyi alhaiseen yhteiskunnalliseen asemaan, mutta ei osallistumiseen esikouluopetukseen lapsena.

Hodgkinin taudin kehittymismekanismi näyttäisi olevan erilainen eri-ikäisillä. On myös mahdollista, että altistuminen varhaislapsuudessa monille viruksille virittää elimistön immuunijärjestelmää ja suojaa siten Hodgkinin taudilta. Elimistön pitäisi ilmeisesti kohdata nämä virukset ajoissa, jotta immuunijärjestelmä voisi kehittyä normaalisti.

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi