Silmän taittovirheellä tarkoitetaan tilannetta, jolloin silmään tulevien valonsäteiden polttopiste ei ole verkkokalvolla vaan sen edessä tai takana. Taittovirheet jaotellaan liki-, kauko- ja hajataittoisuuteen. Lähes kaikki tarvitsevat laseja jossain elämän vaiheessa. Iän myötä useimmat tarvitsevat laseja lukemisen ja lähityön helpottamiseksi, vaikkeivat olisi laseja nuorempana tarvinneetkaan.
Lähteet:
Pärssinen O. Taittovirheet, Silmätautien käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2018.
Summanen P. Taittoviat, Lääkärin Käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.