Terve.fi

Taittovirheiden hoito

Taittovirheiden hoito
Taittovirheitä hoidetaan yleensä silmälaseilla. Näkövirheiden korjaus silmäleikkauksella yleistyy koko ajan.
Julkaistu: 5.4.2018

Taittovirhe diagnosoidaan joko silmälääkärin vastaanotolla tai optikon suorittamassa näöntarkastuksessa. Tällöin suoritetaan taittovoiman määritys. Näön tarkkuus tarkastetaan rutiinisti aina, kun vastaanotolle menon syy on jokin silmien tai näön ongelma. Likitaittoisuus korjataan miinuslaseilla, kaukotaittoisuus pluslaseilla ja hajataittoisuus sylinterilasilla. Ikänäön korjaamiseksi henkilö tarvitsee lukulasin. Normaalitaitteisen henkilön lukulasit ovat iästä riippuen yleensä vahvuutta +0.75 – +3.0. Sankalasien vaihtoehtona ovat piilolasit sekä taittovirheen korjausleikkaus.

Lapsuusiässä silmien kehitystä seurataan lastenneuvolassa. Jos siellä todetaan jotain poikkeavaa (esim. karsastus, alentunut näöntarkkuus), lähetetään lapsi silmälääkärille jatkoselvittelyihin. Alle kouluikäisten silmälasien määritys kuuluu silmälääkärin tehtäväksi, koska oikeaan lasinmääritykseen kuuluu sykloplegia eli mustuaisten laajennuksessa tapahtuva lasin voimakkuuden määritys, jota optikko ei voi suorittaa. Lisäksi koululaisten ensimmäiset lasit olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan tarkistaa silmälääkärin vastaanotolla, jotta silmien terveydentila tulee ainakin kertaalleen lapsuusiällä tarkistettua kokonaisvaltaisesti. Optikon tutkimuksessa määritetään lasivahvuus. Optikko voi myös tutkia silmänpohjia, edellyttäen, että optikolla on tähän vaadittu koulutus. Optikolla ei kuitenkaan ole oikeutta tehdä tai poissulkea lääketieteellisiä diagnooseja, sen sijaan optikolla on velvollisuus ohjata potilas löydösten vaatiessa lääkärin vastaanotolle. Optikon tulee myös selkeästi ilmaista nämä rajallisuudet optikon tutkimuksissa.

Optikko ei saa määrätä laseja:

  • alle 8-vuotiaalle lapselle
  • jos potilaalla on todettu silmäsairaus tai sellaisesta on epäilys
  • jos potilaalle on tehty jokin silmäleikkaus
  • näöntarkkuus jää normaalia heikommaksi

Eli optikko voi määrätä lasit tervesilmäiselle henkilölle, kun näöntarkastuksessa saavutetaan normaali näöntarkkuus.

Taittovirhe korjataan yleensä silmälaseilla. Vaihtoehtoisesti se voidaan korjata piilolinsseillä. Optikko suorittaa piilolinssisovituksen. Nykyisin taittovirhekirurgia on yleistynyt kovaa vauhtia ja leikkausmäärät lisääntyvät koko ajan. Leikkaukset ovat nykytekniikoin varsin turvallisia ja hyvä vaihtoehto henkilölle, joka haluaa eroon laseistaan. Lasertoimenpide voidaan tehdä useimmille, mutta on potilasryhmiä, joille laserkirurgia ei sovi. Raskaana olevat, keratokonuspotilaat, alle 18-vuotiaat (silmien kehitys on vielä kesken), harmaakaihipotilaat ovat esimerkkejä potilaista, joille taittovirhekirurgiaa ei voi suorittaa.

Yli 40-vuotiaan on suositeltavaa käydä noin 2-3 vuoden välein silmälääkärissä. Esimerkiksi silmänpainetaudin riski kasvaa 40 ikävuoden jälkeen. Silmänpaineen lisäksi myös silmänpohjat on syytä tarkastaa aika ajoin; erityisesti voimakkaasti likitaittoisilla henkilöillä on suurentunut verkkokalvon ääreisosien reikien ja verkkokalvon irtauman riski.

Henkilö, jolla on jokin silmäsairaus, kuten silmänpainetauti, tai jolle on tehty jokin silmäleikkaus, kuuluu silmälääkärin hoitoon.

Lähteet:

Pärssinen O. Taittovirheet, Silmätautien käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2018.

Summanen P. Taittoviat, Lääkärin Käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Valvira, Optikon ja silmälääkärin välisestä työnjaosta ja potilaan informoinnista, 2013.

Kommentoi »