Terve.fi

Likinäköisyys lisääntyy - tässä syy

Likinäköisyys lisääntyy - tässä syy
Likinäköisyys on yleistynyt viime vuosikymmeninä lähes epidemian tavoin erityisesti monissa Aasian maissa mutta myös muualla maailmassa. Esimerkiksi Kiinassa yli 90 prosenttia nuorista aikuisista on likinäköisiä, kun vastaava luku 60 vuotta sitten oli alle 20. Lue lisää.

Likinäköisyys on yleistynyt viime vuosikymmeninä lähes epidemian tavoin erityisesti monissa Aasian maissa mutta myös muualla maailmassa. Esimerkiksi Kiinassa yli 90 prosenttia nuorista aikuisista on likinäköisiä, kun vastaava luku 60 vuotta sitten oli alle 20. Vaikka geenit vaikuttavat likinäköisyyden kehittymisalttiuteen, niissä ei näin lyhyessä ajassa ole voinut tapahtua sellaista muutosta, joka selittäisi ilmiön. Uusin tutkimus antaa vahvoja viitteitä siitä, että liian vähäinen altistuminen auringonvalolle lisää likinäköisyyden kehittymistä.

Likinäköisyys johtuu siitä, että silmän koko kasvaa niin suureksi, ettei silmän linssin ja muiden valoa taittavien rakenteiden tuottama kuva enää fokusoidu verkkokalvolle vaan sen eteen. Ongelma korjataan negatiivisesti taittavilla silmälaseilla, jotka siirtävät fokusta taaksepäin. Jo useamman vuosisadan ajan likinäköisyyden on todettu liittyvän runsaaseen lukemiseen tai tarkan lähityön tekemiseen. Tästä on vedetty se johtopäätös, että jatkuva lähelle katsominen saisi silmän kasvamaan liian suureksi ja johtaisi likinäköisyyteen. Lukuisista tutkimuksista huolimatta tämän teorian paikkansapitävyyttä ei ole pystytty varmistamaan.

Luonnonvalolle altistumisen merkitys likinäköisyyden kannalta tuli ilmi sattumalöydöksenä vuonna 2007 Kaliforniassa tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää lukemiseen ja tietokonetyöskentelyyn käytetyn ajan yhteys likinäköisyyden ilmaantumiseen 8 – 9-vuotiailla lapsilla. Mitään merkitsevää yhteyttä ei havaittu. Tutkimuksessa kyseltiin myös urheiluharrastuksia ja ulkoilun määriä. Yllättäen ulkoiluun käytetty aika oli kääntäen verrannollinen likinäköisyyden ilmaantumiseen. Australiassa tehdyssä laajassa tutkimuksessa päädyttiin myöhemmin samaan tulokseen. Tärkeäksi osoittautui ulkona vietetty aika, ei niinkään ulkoliikunnan tai muiden aktiviteettien määrä.

Nämä havainnot viittasivat vahvasti luonnonvalon merkitykseen näön normaalin kehittymisen kannalta. Koe-eläintutkimuksien tulokset tukevat tätä teoriaa. Silmän koon kasvua säätelevät monet välittäjäaineet. Näistä silmän kasvua hillitsevä dopamiini on tärkeimpiä. Päivittäinen altistus voimakkaalle valolle suurentaa dopamiinin pitoisuuksia silmässä ja kokeellisen likinäköisyyden kehittyminen koe-eläimissä estyy.

Silmän normaali kasvu näyttää edellyttävän päivittäistä altistumista voimakkaalle valolle. Puolipilvisenäkin päivänä valon voimakkuus on 10000 luksia, kun hyvin valaistussa toimistossa voimakkuus on vain 500 luksia. Muutama tunti päivässä ulkoilua voi pitää silmän kasvun aisoissa ja näön normaalina. Ulkoilu näyttää kaiken muun terveellisen lisäksi tekevän hyvää silmillekin.

Lähde: Nature 2015

Lue lisää:

Julkaistu: 31.3.2015
1 kommentti