Parilliset nielurisat sijaitsevat molemmin puolin nielun sivuseinillä, etummaisen ja takimmaisen kitakaaren välisessä syvennyksessä. Ne ovat elimistön puolustusjärjestelmään liittyvää imukudosta, ja saattavat jossain määrin suojata nielun aluetta bakteeritulehduksilta erityisesti lapsuusiällä. Aikuisiällä niillä ei tiedetä olevan merkittävää tehtävää, ja yleensä niihin kiinnitetään huomiota vasta kun ne alkavat aiheuttaa ongelmia.

Nielurisojen sairauksia ja ongelmia ovat äkillinen tai krooninen nielurisatulehdus eli tonsilliitti, suurentuneet nielurisat ja nielurisatulehduksen harvinaisena jälkitilana kurkkupaise. Yleisin näistä on bakteerin tai viruksen aiheuttama äkillinen nielurisatulehdus. Streptokokkibakteerin aiheuttamaa nielurisatulehdusta kutsutaan usein kansankielessä angiinaksi. Lisäksi nielurisoihin voi kehittyä ”proppuja”. Tällöin nielurisoissa sijaitseviin kuoppiin ja koloihin on päässyt kertymään esimerkiksi ruoanjätteitä. ”Proput”, kuten myös suurentuneet nielurisat, liittyvät erityisesti krooniseen nielurisatulehdukseen, vaikka toisaalta molempia voi ilmetä myös täysin terveillä henkilöillä.

Lähteet:

Koskenkorva T. Kurkkukipu ja tonsilliitti, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Nielutulehdus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen, Suomen Otolaryngologiyhdistyksen, Suomen Infektiolääkärit ry:n ja Kliiniset mikrobiologit ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013.