Terve.fi

Yleistietoa nielurisoista

Yleistietoa nielurisoista
Nielurisojen sairaudet ovat yleisiä. Nielurisatulehduksia esiintyy iästä riippumatta, kuitenkin eniten lapsilla ja nuorilla. Lisätietoa nielurisoista.
Julkaistu: 1.8.2019
Nielurisatulehduksen voi aiheuttaa joko virus tai bakteeri. Tavallisin aiheuttaja vaihtelee ikäryhmittäin. Yleisin aiheuttaja leikki- ja kouluikäisillä on a-streptokokkibakteeri, kun taas alle 3-vuotiailla lapsilla nielurisatulehdus johtuu useimmiten adenoviruksesta ja bakteeritulehdus on hyvin harvinainen. Muita tärkeimpiä aiheuttajia ovat C tai G-ryhmän streptokokkibakteerit ja erityisesti murrosikäisillä ja nuorilla aikuisilla Epstein-Barrin –virus (EBV), jonka aiheuttamaa nielutulehdusta kutsutaan mononukleoosiksi. Hieman alle kolmasosa kaikista nielurisatulehduksista on a-streptokokin aiheuttamia ja lähes puolet virusten aiheuttamia.
Äkillisen, voimakasoireisen nielurisatulehduksen syynä on useimmiten streptokokkibakteeri. Streptokokkien aiheuttamia tonsilliittiepidemioita esiintyy erityisesti alkuvuodesta. Kroonisen tulehduksen taustalla on yleensä lähipiiristä toistuvasti saatu tartunta tai kesken jäänyt antibioottikuuri. Toistuvat nielurisatulehdukset voivat aiheuttaa risojen suurentumista tai proppuja, jotka eivät sinänsä ole vaarallisia mutta saattavat toisinaan aiheuttaa kiusallisia oireita.

Nielurisatulehduksen seuranta

Yleensä nielurisatulehduksen oireet helpottavat viimeistään muutaman päivän kuluttua lääkehoidon aloituksesta. Jos oireet jatkuvat lääkehoidosta huolimatta tai vointi alkaa huonontua, tulee lääkäriin hakeutua uudelleen. Muuten nielurisatulehduksen seuranta on harvoin tarpeellinen ellei olla päädytty nielurisaleikkaukseen. Leikkauksen jälkeinen verenvuoto leikkausalueelta on suhteellisen harvinaista, mutta sitä voi ilmetä jopa pari viikkoa leikkauksen jälkeen. Tämän vuoksi erityisesti lapsia tulee tarkkailla huolellisesti vähintään viikon ajan. Lääkäriin tulee ottaa yhteyttä välittömästi jos leikkauskohdan vuotoa tai muita vaikeita oireita ilmenee leikkauksen jälkeen.

Nielurisatulehduksen yleisyys

Nielurisatulehdus on hyvin yleinen tauti, jota esiintyy kaikenikäisillä, eniten kuitenkin tarha- ja kouluikäisillä lapsilla sekä nuorilla aikuisilla. Lähes jokainen sairastaa elämänsä aikana nielurisatulehduksen, mutta asianmukaisesti hoidettuna sen aiheuttamat jälkitaudit ovat nykyään melko harvinaisia.

Nielurisatautien perinnöllisyys

Nielurisojen tautien perinnöllisyydestä ei ole saatavilla juurikaan tutkimustietoa. Nykytiedon mukaan nielurisatulehduksiin ja muihin nielurisojen tauteihin ei ilmeisimmin liity perinnöllisiä tekijöitä.

Nielurisatulehduksen ennuste

Nielurisojen sairauksien ennuste on todella hyvä. Suurin osa tulehduksista parantuu itsestään tai viimeistään lääkehoidolla. Joskus tulehdukset voivat uusiutua tai jopa kroonistua jolloin kyseessä on yleensä lähipiiristä toistuvasti saatu tartunta. Tällöin lähipiirin (perhe, lapsilla päiväkodin muut lapset, ym.) tutkiminen viljelynäyttein saattaa olla aiheellista taudinkantajan selvittämiseksi. Myös toistuvasti uusiutuvien, huonosti lääkehoitoon reagoivien tulehdusten hoitokeinona käytettävän nielurisaleikkauksen ennuste on hyvä, ongelmat ja komplikaatiot ovat harvinaisia.
Lähteet:
Koskenkorva T. Kurkkukipu ja tonsilliitti, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.
Nielutulehdus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen, Suomen Otolaryngologiyhdistyksen, Suomen Infektiolääkärit ry:n ja Kliiniset mikrobiologit ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013.
ICD-10:
J03 Akuutti nielurisatulehdus
Kommentoi »