Lastenreuma
Lastenreuma on yleisnimitys joukolle erilaisia yli kuusi viikkoa kestäviä niveltulehduksia.

Lastenreuma ei siis ole yksittäinen tauti vaan tautiryhmä. Reumataudit ovat tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan häiriöitä ja sairaustiloja.

Lue lisäksi lastenreuman oireista ja lastenreuman hoidosta.

Lastenreuman nykyinen virallinen nimi on juveniili idiopaattinen artriitti. Nimitys viittaa siihen, että kyseessä on nuoruusikään liittyvä niveltulehdus, jonka synnyn syy on epäselvä.

Lastenreuma luokitellaan seitsemään eri muotoon:

  • harvoihin niveliin kohdistuva tautimuoto
  • moninivelinen tauti ilman reumatekijää
  • moninivelinen tauti ja reumatekijä
  • entesoartriitti
  • moniin niveliin leviävä harvanivelinen tauti
  • nivelpsoriaasi
  • yleisoireinen lastenreuma

Niveltulehdukset ilmenevät ennen 16 vuoden ikää, ja syy on tuntematon. Lastenreuma tulee erottaa aikuisten reumataudeista, jotka yleensä ovat hankalampioireisia ja ennusteeltaan huonompia. Lapsilla on lastenreuman lisäksi muitakin tuki- ja liikuntaelimistöön vaikuttavia sairauksia. Puolet sairastuvat alle viisi vuotiaina.

Miten yleistä lastenreuma on? Lue lastenreuman yleisyydestä.

Lähteet:

Lasten idiopaattinen artriitti (lastenreuma), Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016 .

Jukka Rajantie, Markku Heikinheimo, Marjo Renko (toim.), Tulehdukselliset reumataudit, Lastentaudit, Kustannus Oy Duodecim 2017 .

Jaro Arokoski, Marja Mikkelsson, Timo Pohjolainen, Eira Viikari-Juntura (toim.), Kliininen fysiatria, Fysiatria, Kustannus Oy Duodecim 2015 .

Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi