Terve.fi

Näillä viidellä ohjeella opit tehokkaammin

Näillä viidellä ohjeella opit tehokkaammin
On todisteita siitä, että liiallinen keskittyminen korkeisiin tavoitteisiin ja stressi lisäävät stressiä itseään.

On todisteita siitä, että liiallinen keskittyminen korkeisiin tavoitteisiin ja stressi lisäävät stressiä itseään. Stressi vaikuttaa negatiivisesti päämääriimme ja syö inspiraatiotamme, kerrotaan Phi Delta Kappan tuoreessa artikkelissa.

Opiskeluprosessin kerrotaan olevan yhtä tärkeä kuin sen lopputuote. Empiirisessä tutkimuksessa on todettu, että, jos koulussa ei ole korkea akateeminen taso, opiskelijat eivät välttämättä suoriudu opinnoista yhtä korkeatasoisesti, eivätkä välttämättä saa yhtä hyviä arvosanoja kuin oppilaat, jotka opiskelevat korkeampitasoisissa kouluissa.

Kun ei ole akateemisia odotuksia, oppilaat eivät myöskään tavoittele korkealle.

Viisi ohjetta opiskeluun artikkelin pohjalta:

1. Älä stressaa

Asettaessanne painoarvon liian kunnianhimoisiin tavoitteisiin, voimme päätyä epätoivottuihin käyttäytymismalleihin.

Tavoitteet, jotka ovat sidoksissa stressiin, saavat meidät usein vain entistä stressaantuneimmiksi.

2. Opin – siis olen

Kun ihmiset määrittävät itse tavoitteensa tason eli mitä he tarkalleen ottaen haluavat, he samalla omaksuvat tavoitteensa paremmin. Itsenäisyys ja tarkoitus ovat avain motivaatioon ja produktiiviseen työhön, artikkelissa kerrotaan.

Tavoitteen, jonka asetamme, tulee olla tarpeeksi haasteellinen, jotta me tekisimme enemmän töitä sen saavuttamiseksi.

Kun oppimisesta tulee epämieluisaa ja vaikeaa, tavoite ei ole enää positiivinen. Samalla stressi valtaa inspiraation ja ahdistus korvaa optimismin.

3. Vaihtoehdoksi

Oppimisen kannalta itsensä säätely on koettu tärkeämmäksi ja luotettavammaksi mittariksi kuin älykkyysosamäärätesti.

4. Kuulumisen tunne

Kouluun kuuluminenkin on artikkelin mukaan erityisen tärkeää. Kaikkien oppilaiden tulisi löytää edes ainakin jokin osa koulusta, johon kokee kuuluvansa, esimerkiksi jonkin kouluaineen tai harrastuksen parista.

Kun ei koe kuuluvansa oppimisyhteisöön, ei ehkä usko opetukseenkaan.

5. Jatkuvan oppimisen tukeminen

Oppimista ei tueta koulussa jatkuvasti. Artikkelissa viitataan parempaan, Benjamin Bloomin ”Mastery Learning” -metodiin, jossa oppilaat voivat koko ajan parantaa taitojaan ja lopuksi he huomaavat, kuinka paljon he ovat kehittyneet.

Oppilaat luottavat kykyihinsäkin paremmin, kun koulu tukee ja antaa kokemuksen siitä, että heidän suorittamansa tehtävät ovat olennaisia. Samalla oppilaiden usko koulunsa ja opetuksen arvoon kasvaa.

Artikkelin mukaan meidän tulisikin opettaa vähemmän ja rohkaista oppilaita sekä oppimaan että sitoutumaan oppimisprosesseihin.

Liiallinen keskittyminen korkeisiin tavoitteisiin voi alentaa koulumenestystä ja lisätä stressin määrää.

Lähteet:

Lue lisää:

Julkaistu: 15.10.2017
Kommentoi »