Voiko tauko toimia?

Voiko tauko toimia?
Joskus parisuhteen ajauduttua hyvin riitaisaksi tai muuten ongelmaiseksi pariskunta päätyy pitämään taukoa suhteestaan. Onko tauko vain siirtymävaihe erossa vai voiko suhde todella toimia tauon jälkeenkin?
Julkaistu 18.2.2012

Toisinaan parisuhteessa ajaudutaan tilanteeseen, jossa ei enää haluttaisi olla yhdessä, muttei kuitenkaan olla vielä aivan valmiita eroamaankaan. Tällöin osapuolet saattavat harkita tauon pitämistä.

– Useimmille terapiaan hakeutuville ihmisille tauon pitäminen tarkoittaa sitä, että yhteisesti sovitun harkinta-ajan aikana suhteen molemmat osapuolet pohtivat parisuhteen tulevaisuutta sekä omaa sitoutumistaan ja halua jatkaa siinä. Molemmat sitoutuvat miettimään, haluavatko vai eivätkö he halua olla yhdessä, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Aune Karhumäki kertoo.

Kun mikään ei auta…

Karhumäen mukaan taukopäätökseen ajaudutaan, kun mikään ei tunnu auttavan parisuhteen ristiriitoihin ja ongelmiin. Näin on asian laita esimerkiksi silloin, kun parisuhteen ristiriidat ovat repineet parisuhteen arkea niin paljon, että aikaa ei enää riitä parisuhteen ylläpitämiseen, vaan ainoastaan ongelmien ratkaisemiseen.

– Taustalla on ajatus, että asioita ja ratkaisuja tehdään parisuhteen yhteisen edun vuoksi. Tauon aikana molemmilla osapuolilla on aikaa rauhassa pohtia omia tunteitaan ja sitä mitä he suhteelta haluavat ja mitä eivät.

Tauko voi olla käytännössä hankala

Taukoa suunniteltaessa olisi siis tärkeää miettiä yhdessä, missä suhteessa mennään ja mitä siltä halutaan. Voisivatko molemmat olla onnellisempia jossain muualla jonkun muun kanssa, vai onko puolisona juuri nyt Se Oikea? Joka tapauksessa taukopäätös vaikuttaa suhteen molempien osapuolten käytännön elämään.

Erillään asuttaessa tauko on helpompi toteuttaa, kun yhteistä asuntoa eikä usein yhteistä omaisuuttakaan ole. Yhdessä asuttaessa tauko taas on hankalampaa, sillä tauko tarkoittaa usein ainakin väliaikaista erilleen muuttoa. Myös yhteiset lapset ja omaisuus hankaloittavat taukopäätöstä.

Motiivit selviksi kummallekin

– Toisille tauko voi olla keino erota vähemmän kivuliaasti, eli joskus tauon tarkoituksena on nimenomaan päästä erkaantumaan kumppanista. Taukoa voi siis tällöin kutsua pehmeäksi eroamiseksi, Karhumäki sanoo.

– Voi kuitenkin olla hyvin loukkaavaa, jos eroa suunnitteleva ei tee omia motiiveja taukoon selviksi. Ennen tauosta päättämistä suhteen molempien osapuolten pitää olla tietoisia mitä tauolla haetaan.

Toiset yllättyvät huomatessaan kuinka vähän he loppujen lopuksi kaipaavatkaan kumppaniaan ja kuinka mukavalta elo ilman toista maistuukaan. Toisille käytännön elämä ja erossaolo taas näyttävät kuinka paljon kumppania todella kaipaakin. Erossaolo saattaa kirkastaa parisuhteen molemmille osapuolille suhteessa olemisen motiivit ja vahvistaa näin joko päätöstä erota tai jatkaa suhdetta.

Hyödyt ja haitat

Tauko voi parhaimmillaan antaa kumppanuksille tilaa ajatella ja keskittyä omaan itseensä. Tauko voikin toimia ovena itsensä tutkimiseen ja omien ajatusten, halujen ja tarpeiden kuulostelemiseen. Mitä minä haluan? Mikä minut tekee onnelliseksi?

– Suhteen molempien osapuolten on tahollaan mietittävä suhteen elinedellytyksiä ja tapoja, kuinka suhteessa ollaan. On tärkeää miettiä, ovatko molemmat sitoutuneita tekemään töitä suhteen eteen ja mitkä roolit kumppanusten välillä pätevät. Onko kyseessä kahden aikuisen tasavertainen liitto vai esimerkiksi huollettavan ja huoltajan välinen suhde. Kun nämä asiat kirkastuvat, voidaan miettiä onko mitään syytä jatkaa suhdetta vai ei, Karhumäki painottaa.

Tauko voi kuitenkin olla lopun alkua, eli siitä voi seurata myös lopullinen ero. Siksi yhteisten pelisääntöjen sopiminen myös tauon ajaksi olisi suotavaa.

– Tauko ei ole hyvä vaihtoehto, jos kumppanuksilla ei ole yhteisiä motiiveja sen pitämiseen. Jos tauko tuodaan ratkaisuksi suhteen ongelmiin, eikä ristiriitoja opita ratkomaan yhdessä kumppanin kanssa, taukoa saatetaan käyttää vain pakenemiskeinona. Siitä ei siten ole mitään lopullista hyötyä ongelmanratkaisussa.

Yhteiset säännöt

Tauon aikaiset irtosuhteet ovat hyvä esimerkki siitä, että tauon aikanakin puolisoa on mahdollista satuttaa. Jotta väärinymmärryksiä ei syntyisi, pitäisi tauon ajaksikin sopia yhteiset säännöt, joita molemmat sitoutuvat noudattamaan. Saako tauon aikana tapailla muita? Kauanko tauko kestää?

– Suurin osa pariskunnista tekee oma-aloitteisesti sopimuksia tauon ajaksi. Usein päätetään, ettei muita saa tapailla, eli pidetään uskollisuuslupaus voimassa myös tauon aikana. Tämä on suotavaa, sillä kun tauko on tietyn mittainen ja sitä ylläpitävät tietyt sopimukset, tukee tauko harkintaprosessia. Tällöin kumppanukset voivat tahoillaan keskittyä suhteen olemassaolon edellytyksiin ja kysymykseen siitä miksi ollaan tauolla, seksuaaliterapeutti kertoo.

Miettikää vielä!

Tauko on melkein kuin ero, ainakin siinä mitä tulee käytännönjärjestelyihin. Siksi päätös tauon pitämisestä tulisikin tehdä harkiten.

– Jos taukoa aikoo käyttää ongelmanratkaisuna kerta toisensa jälkeen, kannattaa sitä harkita uudemman kerran.

Kaikissa parisuhteissa ongelmia, mutta tulisi muistaa, että vaikeudet itsessään eivät aja parisuhdetta vaikeuksiin, vaan se miten niitä työstetään.

– Usein suhteen ongelmista tavataan syyllistää kumppania, mutta suhteen molemmat osapuolet ovat ongelmien potentiaalisia aiheuttajia ja ratkaisijoita, Karhumäki muistuttaa.

Karhumäen mukaan myös suhteeseen jääminen on yhtä lailla aktiivinen ratkaisu kuin lähteminen, erilainen vain. Tärkeää on siksi yhdessä miettiä mitä motiiveja tauolle on.

– Suosittelisin taukoa vain sellaisille pareille, joilla on oikeasti halua selvittää suhteen elinedellytyksiä.

Asiantuntijana erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Aune Karhumäki.

Lue myös:

1 kommentti