Pariterapiasta apua moniin ongelmiin

Pariterapiasta apua moniin ongelmiin
Perinteisesti psykoterapiat on kohdistettu yksilöön. Viime vuosikymmenten aikana terapeutit ovat kuitenkin usein havainneet, että monet lasten, nuorten ja avioparien ongelmat liittyivät perheen kokonaisuuteen.
Julkaistu 25.6.2015

Yksilöhoidoissa nähtiin tilanteita, joissa hoidotta jääneen puolison tilanne ja ongelmat saattoivat pahentua niin, että seurauksena oli tämän masentuminen tai fyysinen sairastuminen. Siksi alettiin kehittää systeemiteoriaan tukeutuvia perhe- ja pariterapiamuotoja. Näitä hoitoja tarjoavia terapeutteja on koulutettu Suomessa jo runsaan 30 vuoden ajan.

Mitä pariterapiassa tapahtuu 

Pariterapia on hyvä vaihtoehto parisuhteessa elävän ihmisen ongelmien hoidossa. Se on tehokkaampaa, jos siinä on mukana kaksi terapeuttia. Hyvää tulosta ennustaa asiakaspariskunnan vahva motivaatio. Pariterapian alussa laaditaan selkeät tavoitteet. Terapeutit ovat kiinnostuneita myös molempien puolisoiden vahvuuksista ja voimavaroista.

Pariterapiassa tarkastellaan molempien puolisoiden menneisyyttä erityisen sukupuupiirroksen avulla. He oppivat uutta itsestä ja toisesta, mikä lisää molemminpuolista ymmärrystä. Taustojen selvittelyssä nousee usein esille voimakkaita tunteita. Siksi pariterapia on ajoittain henkisiä voimavaroja kuluttavaa, mutta pitkänpäälle johtaa psykologiseen voimaantumiseen. Menneisyyden lisäksi tarkastellaan toki nykyisyyttä ja tulevaisuuttakin.

Terapiassa annetaan harvoin suoria neuvoja ja ohjeita. Se on enemmänkin yhdessä pohtimista ja uusien mahdollisuuksien etsimistä. Terapeutit eivät voi muuttaa asiakkaiden parisuhdetta ja siihen liittyviä ongelmia, vaan ainoastaan auttaa asiakkaita tekemään itse muutoksia.

Puolisot oppivat, että päinvastaisesta toiveesta huolimatta, parisuhdeongelmissa yleensä voi muuttaa vain itseä – ei toista. Siinä opitaan myös vuorovaikutteista dialogista keskustelua.

Pariterapiassa saatetaan antaa kotitehtäviä ja harjoituksia. Toisinaan pyydetään pitämään päiväkirjaa tai kirjoittamaan kirjeitä ja tuomaan terapiaistunnoille tärkeitä valokuvia tai muistoesineitä.

Kenelle pariterapiaa 

Pariterapia soveltuu hyvin monien erilaisten ongelmien hoitoon: vaikeat parisuhdeongelmat, uskottomuus, mielenterveysongelmat, kuten masennus, ahdistuneisuus, paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko, pakko-oireinen häiriö, sairaalloinen mustasukkaisuus ja päihdeongelmat.

Tämän lisäksi pariterapia voi olla hyvänä lisänä esim. silloin, jos puolison sokeri- tai verenpainetauti, astma tai muu fyysinen sairaus ei ole tasapainossa hyvästä lääketieteellisestä hoidosta huolimatta.

Kuinka kauan terapia kestää 

Pariterapiassa tavataan tavallisimmin alussa kerran viikossa 1-2 kuukauden ajan. Sen jälkeen käyntejä harvennetaan 1-2 kertaa kuukaudessa tapahtuviksi. Loppuvaiheessa käyntivälit voivat olla useankin kuukauden mittaisia.

Terapian kokonaiskesto vaihtelee yleensä puolesta vuodesta kahteen vuoteen ja tapaamiskertoja on keskimäärin 8–20.

Faktaa pariterapiasta

  • Pariterapiassa otetaan huomioon koko perhe
  • Se auttaa monissa parisuhteessa elävien ihmisten ongelmissa ja sairauksissa
  • Pariterapiassa annetaan harvoin suoria neuvoja
  • Opitaan vuorovaikutteista dialogista keskustelua
  • Sukupuupiirros ja valokuvat ovat tärkeitä työvälineitä
  • Annetaan myös kotitehtäviä ja harjoituksia
  • Tapaamiskertoja on keskimäärin 8-20
1 kommentti