Terve.fi

Liikuntaa terveydeksi ja lääkkeeksi - Nivelreuma

Liikuntaa terveydeksi ja lääkkeeksi - Nivelreuma
Liikunnalla ei ole merkitystä nivelreuman kehittymisessä eikä ehkäisyssä. Lue lisää.
Julkaistu: 2.6.2017

Nivelreuma on pitkäaikainen ja parantumaton tulehdussairaus, jossa elimistön immuunijärjestelmä reagoi henkilön omia kudoksia vastaan ikään kuin ne olisivat haitallisia. Seurauksena on itse itseään ylläpitävä tulehdusreaktio ja kudosten tuhoutumista.

Tulehdussolut ja niiden erittämät aineet vahingoittavat nivelkalvoa. Niveleen kertyvä tulehdusneste aiheuttaa nivelen turvotusta. Paksuntunut ja tulehtunut nivelkalvo tuhoaa vähitellen nivelen rustoa ja sen alla olevaa luuta, jolloin nivelen liikkeet rajoittuvat ja muuttuvat virheellisiksi.

Nivelreuma alkaa yleensä pienistä sormien ja varpaiden tyvi- tai keskinivelistä symmetrisesti molemmissa raajoissa. Aluksi ilmenee lievää nivelkipua ja vähintään tunnin kestävää aamujäykkyyttä, myöhemmin nivelten turvotusta, painoarkuutta ja kipua liikuteltaessa. Yleisoireina ilmenee usein lievää kuumeilua, väsymystä ja ruokahaluttomuutta.

Nivelten lisäksi reumatulehdukset voivat kohdistua mm. silmiin, ihoon, keuhkoihin ja verisuoniin ja aiheuttaa niiden sairauksia kuten sepelvaltimotautia.

Perinnöllisellä alttiudella on merkittävä osuus nivelreuman puhkeamiseen. Lisäksi tarvitaan laukaiseva tai laukaisevia tekijöitä. Yksi niistä on tupakointi erityisesti miehillä. Jo vähäinen jatkuva tupakointi lisää riskiä selvästi. Hormonaalisilla tekijöillä ja infektiosairauksilla saattaa olla vaikutusta nivelreuman puhkeamiseen. Diabetes ja lihavuus lisäävät sairastumisriskiä. Elintapatekijöiden kuten ravinnon ja alkoholin käytön merkityksestä nivelreuman riskille on tutkimuksissa saatu vaihtelevia ja osittain ristiriitaisia tuloksia.

Nivelreumaan ei ole parantavaa hoitoa, mutta varhain aloitettu oikea lääkitys voi pysäyttää taudin etenemisen muutamassa kuukaudessa oireettomaksi. Lämpö- ja kylmähoitojen pysyvää vaikuttavuutta ei ole varmistettu luotettavilla tutkimuksilla.

Liikunta ja nivelreuma

Liikunnalla ei ole merkitystä nivelreuman kehittymisessä eikä ehkäisyssä.

Nivelreuman hoidossa liikuntaa voidaan käyttää vähentämään ja ehkäisemään niitä haittoja, joita sairaus itsessään, sen hoitoon käytetyt lääkkeet tai siihen usein liittyvät muut sairaudet ja vähäinen fyysinen aktiivisuus aiheuttavat.

Liikuntaharjoittelu ja fysioterapia täydentävät toistensa vaikutuksia.

Nivelreumaan liittyy yleisesti alentunut kestävyys- ja lihaskunto, nivelten rajoittunutta liikkuvuutta ja epävakautta, osteoporoosia, toiminnanvajauksia, masentuneisuutta, uupumusta ja huonontunut elämänlaatu.

Liikuntaharjoittelulla voidaan lisätä olennaisesti potilaiden aerobista suorituskykyä ja lihasten voimaa ja toimintakykyä.

Liikunta voi myös vähentää nivelten kipuja, liikerajoituksia ja epävakautta, jarruttaa osteoporoosin kehittymistä, vähentää uupumusta sekä parantaa elämänlaatua ja selviytymistä päivittäisistä toiminnoista. Oirehtivien nivelten lukumäärä saattaa vähentyä harjoitusjakson aikana.

Liikunnan tulisi olla osa nivelreumapotilaiden hoitoa ja sen pahenemisen ja seurausten ehkäisyä, ellei siihen ole ilmeisiä vasta-aiheita.

Lisäksi tulostettava ohje:

Kommentoi »