Terve.fi

Lääkkeet ja raskaus

Lääkkeet ja raskaus
Raskaus ja lääkitys: Lääkkeiden käyttöä raskauden aikana kannattaa harkita. Kannattaa välttää kaikkea muuta kuin välttämätöntä lääkitystä.
Julkaistu 22.5.2007

Suurin osa lääkeaineista läpäisee istukan ja siirtyy sikiöön. Lääkkeiden käyttöön raskauden aikana suhtaudutaankin varoen ja lähtökohtana on, että kaikkea muuta kuin välttämätöntä lääkitystä tulee välttää. Reseptilääkkeiden lisäksi tällä tarkoitetaan myös itsehoitolääkkeitä sekä rohdos- ja luontaistuotteita. On hyvä muistaa, että entisaikaan monia rohdoksia on käytetty raskauden keskeyttämiseen, joten kaikki luonnosta peräisin olevat aineetkaan eivät ole sikiölle turvallisia.

Mikäli lääkkeitä tarvitaan, on suositeltavaa käyttää aineita, joiden turvallisesta käytöstä raskauden aikana on kokemusta ja tietoa. Uusien lääkeaineiden käyttöä tulisi välttää, sillä niiden vaikutusta sikiöön ei ole tutkittu käytännössä kuin eläinkokeilla. Lääkeannos tulee pitää mahdollisimman pienenä ja hoitojakso lyhyenä sekä lääkkeiden yhteiskäyttöä on pyrittävä välttämään. Toisinaan oikean lääkityksen valitseminen on tasapainoilua äidin ja sikiön terveyden välillä. Hoitamaton astma, diabetes, epilepsia tai verenpainetauti on kuitenkin suurempi uhka sikiön terveydelle kuin pitkäaikaiskäytössä turvalliseksi todetun lääkkeen käyttö.

Lääkehoidossa erityisesti raskauden 12 ensimmäistä viikkoa ovat ratkaisevia, sillä niiden aikana tapahtuu sikiön elinten kehitys. Tämän jälkeenkin lääkkeet voivat aiheuttaa ongelmia sikiön kasvussa ja kehityksessä sekä synnytyksen kulussa. Kaikista kehityshäiriöistä kuitenkin vain muutaman prosentin uskotaan liittyvän lääkkeiden raskauden aikaiseen käyttöön. Epämuodostumien lisäksi lääkehaitta voi ilmetä keskenmenona, sikiökuolemana, kasvun häiriintymisenä tai myöhemmin esiin tulevina ongelmina (oppimisvaikeudet, syöpäriskin kasvu).

Joitakin lääkkeitä ei ehdottomasti saa käyttää raskauden aikana ja mikäli näin käy, voidaan joutua harkitsemaan jopa raskauden keskeytystä. Muutamissa tapauksissa raskaaksi ei saa tulla tietyn ajan kuluessa lääkkeen käytön lopettamisestakaan, sillä tällaiset lääkkeet pysyvät elimistössä poikkeuksellisen pitkään.

Ota nämä huomioon

  • Älä käytä raskauden aikana mitään lääkettä, rohdosvalmistetta tai luontaistuotetta ennen kuin keskustelet siitä lääkärin/apteekkihenkilökunnan kanssa.
  • Älä omatoimisesti keskeytä krooniseen sairauteen tarkoitettua lääkettä, vaan ota yhteys lääkäriin.
  • Ota yhteys lääkäriin, mikäli tulet raskaaksi tai suunnittelet raskautta lääkehoidon aikana.
  • Noudata tarkasti lääkkeen ohjeiden mukaisia annostuksia.
  • Jos pakkauksessa olevassa ohjeessa kielletään lääkkeen käyttö raskauden aikana, voi lääkäri silti harkinnan mukaan määrätä lääkettä, mikäli hyöty menee haittojen edelle.
  • Valtakunnallisesta HUS:n Teratologisesta tietopalvelusta saa puhelimitse tietoa lääkkeiden käytöstä raskauden aikana arkisin kello 9-12. Puhelinnumero on  09 4717 6500.

 

Muutamien lääkkeiden käytöstä raskauden aikana

Särkylääkkeet

Minkään kipulääkkeen käyttö ei ole suositeltavaa raskauden aikana, mutta aina ei lääkehoitoa voida välttää. Turvallisin lääke ohjeiden mukaisilla annoksilla on parasetamoli. Tulehduskipulääkkeet, kuten asetyylisalisyylihappo, ibuprofeeni ja ketoprofeeni, saattavat vaikuttaa haitallisesti sikiön verenkiertojärjestelmään erityisesti raskauden viimeisen kolmanneksen aikana ja hankaloittaa synnytystä. On myös huomattava, että useimmat flunssalääkkeet sisältävät tulehduskipulääkettä, jolloin niitä tulee välttää.

Mikrobilääkkeet

Hoitamaton bakteeritulehdus aiheuttaa haittaa sekä äidille että sikiölle. Raskauden aikana sopivia mikrobilääkkeitä ovat penisilliinit, erytromysiini ja kefalosporiinit. Hoitoon ei tule käyttää tetrasykliinejä ja doksisykliinejä.

Allergia ja astma

Allergian hoitoon raskauden aikana suositellaan ensisijaisesti paikallishoitolääkkeitä (nenäsumutteet ja silmätipat), sillä niistä imeytyy lääkeainetta vain vähäinen määrä verenkiertoon ja sikiön altistus jää vähäiseksi. Astma on raskausaikana syytä pitää tarkassa seurannassa, sillä hoitamaton tai huonossa tasapainossa oleva astma saattaa vähentää sikiön hapensaantia. Tämä puolestaan saattaa hidastaa sikiön kasvua kohdussa, ja altistaa syntyvää lasta erilaisille sairauksille. Hengitettävät astmalääkkeet ovat käyttökelpoisia koko raskauden ajan. Sen sijaan nieltäviä astmalääkkeitä ei suositella astman hoitoon raskauden aikana.

Diabetes

Tärkeää on hyvä verensokerin tasapaino ennen raskautta ja koko raskauden ajan. Vain insuliini soveltuu käytettäväksi raskauden aikana. Oraalisia diabeteslääkkeitä ei tule käyttää.

Epilepsia

Hoitamattomana epilepsia itsessään voi aiheuttaa epämuodostumia ja lisäksi epileptiset kohtaukset ovat vaarallisia äidille ja sikiölle. Näin ollen raskausaikanakin on hyvin tärkeää pitää yllä hyvää hoitotasapainoa mahdollisimman pienillä lääkeannoksilla.

Mielialalääkkeet

Raskauden aikana pyritään ensisijaisesti lääkkeettömään hoitoon kuten terapiaan. Tilanteen vaatiessa voi lääkäri arvioida lääkehoidon tarpeen. Masennukseen turvallisin vaihtoehto on trisykliset masennuslääkkeet sekä myös SSRI-lääkkeitä käytetään. Psykoosin hoitoon käytettävistä neurolepteistä pitkään käytössä olleet fentiatsiini- ja tioksanteenijohdokset ovat raskauden aikana käyttökelpoisia.

Lisätietoa:

Lääkelaitos (tarkemmin lisätietoa eri lääkkeistä, pdf)

Kommentoi »