Hyvinvointi

Kuinka voin alkaa taas luottaa?

Luottamus on yksi parisuhteen ja muidenkin ihmissuhteiden tärkeimmistä kulmakivistä. Suhteen rakentuessa luottamus syntyy ja vahvistuu, mutta yhteisen elämäntarinan jatkuessa saatetaan törmätä lauseeseen ”Kun minä en voi luottaa sinuun”.

Teksti Teija-Liisa Ranta
Kuvat Thinkstock
16.2.2015

Jos näin käy, on hyvä pysähtyä tutkimaan mistä tällainen kokemus syntyy ja mitä voimme yhdessä asialla tehdä. Kysymykseen ”Kuinka voin alkaa taas luottaa?”, kun  ei välttämättä ole mitään nopeasti toimivaa yksiselitteistä vastausta.

Luottamus on ensisijaisesti tunne, jonka kohdistamme toiseen ihmiseen, johon luotamme. Se on tunnetta ja varmuutta siitä, että hän ei petä toiveitamme tai aiheuta pettymystä. Edellytyksenä luottamukselle on uskominen siihen, että toinen tahtoo minulle hyvää, sen lisäksi tarvitaan luottamisen osaamista ja riskinottokykyäkin.

Luotettavuus riippuu omasta käytöksestämme. Muut arvioivat miten luotettavasti käyttäydymme. Yleensä jokainen kertoo olevansa luotettava kuvatessaan itseään, mutta toisinaan, kun alkaa syvemmin tarkastella omaa luotettavuuttaan, huomaakin siinä puutteita. Luotettavuuteen liityy monia asioita, kuten esimerkiksi; kyky kuunnella, läsnäolon taito, kohtaaminen, tukena oleminen.

Lue myös: Luottamus on parisuhteessa kaiken a ja o! Toimi näin

Lapsuus muovaa kykyä luottaa

Luottamus ja turvallisuus kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa. Sisäinen turvallisuuden tunne ja kyky luottaa kehittyvät lapsuudessamme. Turvalllisessa kiintymyssuhteessa kasvanut lapsi kykenee luottamaan itseensä ja toisiin ihmisiin paremmin kuin turvattomuutta kokenut. Se miten vanhempamme meitä hoitavat ja kohtelevat luo pohjaa perusluottamukselle. Toisaalta vanhempien hyvin tärkeänä kasvatustehtävänä on opettaa lapsi sietämään pettymyksiä, selviämään sen tunteen kanssa. Jokaiselle kehittyykin omanlainen kyky luottaa ja myös olla luotettava. Toiset luottavat helpommin kuin toiset

Kaikki kokemukset myös myöhemmin elämässä, ystävyyssuhteissa tai parisuhteissa, jättävät jälkiä luottamukseen. Mitä haavoittavampia kokemuksia meillä on sitä herkemmin kyseenalaistamme toisten luotettavuutta ja luottamuksen palauttaminen vie pitkän ajan ja vaatii ponnistelua. Toisinaan se voi olla mahdotonta.

Oma käytös suhteessa vaikuttaa luottamukseen

Parisuhteessa on useinmiten vahva luottamus toiseen ja suhteeseen, ainakin alussa. Se miten käyttäydymme kumppania kohtaan joko vahvistaa tai horjuttaa luottamusta. Kun osaamme kiinnostua toisesta, kuunnella häntä, ottaa vastaan hänen tunteitaan, jakaa ajatuksiamme hänen kanssaan ja tukea vaikeissa tilanteissa, kokemus luotettavuudesta on vahva. Molemmilla on kokemus ja usko siihen, että toinen on minun puolellani ja jakaa asiat kanssani. Kumppanin uskollisuuteen luotetaan sangen automaattisesti.

Luottamuksen voikin siis menettää parisuhteessa monin tavoin. Se voi liittyä sanomisiin, tekemisiin, tekemättä jättämisiin, lupauksiin, vuorovaikutuksen toimivuuteen, kumppanin uskollisuuteen tai parisuhteen rakkauteen.

Lue myös: 4 vinkkiä, kuinka pääset eroon valheista

Mitä jos luottamuksen menettää?

Luottamuksen horjuessa molemmat joutuvat kamppailemaan itsensä kanssa, jotta voisi taas alkaa luottaa. Luottamuksen pettänyt joutuu ottamaan vastuun siitä miten osaa muuttaa käytöstään ja toimia niin, että toinen voi luottaa. Lyhin reitti luottamukseen on käyttäytyä luotettavasti ja olla luottamuksen arvoinen. Jos luottamuksessa on särö, sen palautuminen ei tapahdu pelkästään lupauksella muuttua, vaan moni joutuu ponnistelemaan tosissaan onnistuakseen siinä.

Luottamuksen menettänyt puolestaan kamppailee sen kanssa miten uskaltaa päästää irti peloista, minkälaisen epävarmuuden kanssa voi suhteessa elää ja uskaltaako ottaa riskin ja alkaa taas luottaa

Mikäli luottamus on särkynyt tai sitä ei suhteen jollain osa-alueella ole, ulkopuolisesta ammatiavusta voi olla suuri hyöty. Hankalassa tilanteessa ajaudumme helposti kiertämään jotain kehää, eikä vastausta sille, miten tästä selvitään, kaksin löydetäkään. Luottamuksessa, kuulluksi tulemisessa ja kohdatuksi tulemisessa on pohjimmiltaan  kyse asioista joista montaa voidaan parantaa kehittymällä vuorovaikutus-  ja tunnetaidoissa. Voimme oppia kuinka kuunnella toista paremmin, kuinka ottaa vastaan hänen tunteitaan, kuinka osoittaa kiinnostusta toista kohtaan, kuinka ottaa vastuu omasta käytöksestään suhteessa ja elämässä.

Vaikeimmin luottamus särkyy uskottomuuden paljastuessa tai riippuvuusongelmien yhteydessä. Ne ovat vakavia uhkia koko parisuhteelle. Tällöin haaste luottamuksen palauttamiselle on valtavan suuri, toisinaan ylivoimainenkin.

Lue myös: Kumppanin epäileminen vahvistaa parisuhdetta

Luottamuksen palauttaminen

Vastauksena alun kysymykseen vosi olla: Luottamus on mahdollista saada takaisin, jos ja kun molemmat ovat valmiita käsittelemään asiaa, ymmärtämään toisen kokemuksia ja tekemään tarvittavia muutoksia käytöksessään suhteen hyväksi.

On hyvä muistaa, että ihmisyyteen kuuluu myös epätäydellisyys. Täydellistä suhdetta tai täydellistä kumppania ei ole olemassa.  Aina emme onnistu, kyky antaa anteeksi sekä armollisuus itseä ja toista kohtaan on tarpeellinen ja tärkeä taito parisuhteessa kuten elämässä muutenkin. Myös silloin kun luottamusta etsitään takaisin.

Kirjoittaja on parisuhde- ja seksuaaliterapeutti.

Lue myös:

4 vinkkiä, kuinka olet luotettavampi ystävä

Mies ei luota – mitä voi tehdä?

Voiko pettämisen antaa anteeksi?

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi