Terve.fi

Onko tässä syy naisten korkeisiin itsemurhalukuihin?


Masentuneilla naisilla on normaalista poikkeavasti hyvin paljon yliaktiivisia geenejä, jotka säätelevät aivojen glutamaattijärjestelmää.

Hermoston välittäjäaineiden aktiivisuutta sääteleviä geenejä on runsaasti masentuneiden naisten aivokudoksissa.

Tämä saattaa olla syy, miksi itsemurhariski on suurempi naisten keskuudessa, kerrotaan Illinoisin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa.

Glutamaatista lisää tietoa

Tutkijat huomasivat, että masentuneilla naisilla on normaalista poikkeavasti hyvin paljon yliaktiivisia geenejä, jotka säätelevät aivojen glutamaattijärjestelmää.

Glutamaatti on merkityksellinen ärsykkeitä aiheuttava hermosten välittäjäaine aivoissa. Esimerkiksi skitsofrenia, epilepsia, autismi sekä Alzheimerin tauti on yhdistetty poikkeavuuksiin glutamaattijärjestelmässä.

Sukupuoli vaikuttaa itsemurhariskiin

Sukupuolella on merkittävä rooli itsemurhariskin suuruudessa. Naiset tekevät itsemurhan noin kolme kertaa todennäköisemmin kuin miehet, mutta miehet kuolevat itsemurhayritykseen neljä kertaa naisia todennäköisemmin.

Masentuneilla naisilla on normaalia korkeammat glutamaattireseptorigeenien arvot, mikä saattaa tehdä heistä alttiimpia masennukselle. Lisäksi tutkijat huomasivat, että kolme juuri löydettyä geeniä ja niiden kohonneet arvot voitiin yhdistää sekä naisten että miesten itsemurhatapauksiin.

- Tutkimuksemme osoittaa, että vakavasta masennuksesta kärsiville ja itsemurha-alttiille naisille voi olla eniten hyötyä sellaisista masennuslääkkeistä, jotka vaikuttavat glutamaattijärjestelmään, toteaa apulaisprofessori ja tutkija Monsheel Sodhi yliopiston tiedotteessa.

Lähteet:

Lue myös:

Julkaistu: 31.7.2015