Terve.fi

Mullistava masennuslääke lievittää oireita jo tunnissa

Tutkimustulokset avaavat uuden mahdollisuuden nopeammin toimivan masennuslääkkeen kehittämiselle.

Tutkimuksessa kolmannes osallistujista reagoi hoitoon tunnin ja 20 minuutin sisällä. Osallistujat kokivat oireidensa lieventyneen vähintään 50 prosenttia, kun taas lumelääkettä saaneet osallistujien mukaan oireet vähenivät vain 15 prosenttia.

Tulokset ovat merkittäviä, koska kyseisten potilaiden masennusoireet eivät olleet parantuneet seitsemässä aikaisemmassa masennuslääkekokeessa.

Nykyiset masennuslääkkeet toimivat aivojen serotoniinijärjestelmän läpi kohottaen kyseisen “ilohormonin” määrää tietyn jakson aikana. Tämä voi aiheuttaa suurta ahdistusta vakavasti masentuneille potilaille, jotka monet ovat alttiita itsemurhariskille.

Viimeisin AZD6765-niminen masennuslääke kuitenkin toimii ehkäisemällä glutamaatiksi kutsuttua aivokemikaalia kiinnittymästä hermosoluihin. Se toimii samalla tavoin kuin nukutusaineena käytetty ketamiini, mutta ilman vakavia sivuvaikutuksia, kuten hallusinaatioita. Tutkijat uskovat tämän johtuvan siitä, että uusi lääke ei estä glutamaatin kiinnittymistä yhtä täydellisesti kuin ketamiini.

AZD6765:tä saaneet potilaat kokivat ainoastaan lieviä sivuvaikutuksia, kuten huimausta ja pahoinvointia. Oireet eivät eronneet merkittävästi lumelääkettä saaneiden potilaiden kokemuksista.

Julkaistu: 17.12.2012
2 kommenttia