Skitsofrenia

Skitsofrenia on psykoosiksi luokiteltava sairaus, joka alkaa yleensä nuorena aikuisena.

Skitsofrenia on yleensä nuorella aikuisiällä alkava sairaus (psykoosi), jossa on kyse aivojen tiedonohjauksen säätelyhäiriöstä. Tämä häiriö vaikeuttaa keskeisiä toimintojamme ja saa aikaan skitsofrenialle tyypilliset oireet. Skitsofreenikolle omien tunteiden ja ajatusten selkeä ilmaiseminen, ihmissuhteiden ylläpito sekä luova ajattelu tuottavat vaikeuksia. Muita skitsofrenian oireita ovat aistiharhat, kuten kuuloharhat, todellisuudenvastaiset harhaluulot sekä masentuneisuus ja eristyneisyys.

Skitsofrenian puhkeaminen on useiden altistavien tekijöiden summa; perinnöllisyys, varhainen keskushermoston kehityksen häiriö, psyyken rakenne, sosiaaliset suhteet ja elinympäristön stressitekijät vaikuttavat sairauden kehittymiseen. Sairaus on elinikäinen.

Skitsofreniaan liittyy täysin oireettomia jaksoja ja vastaavasti myös vaikeita psykoosijaksoja, joihin liittyy mm. aistiharhoja ja harhaluuloja sekä todellisuudentajun hämärtymistä. Skitsofrenia vaatiikin hyvin suunniteltua hoitoa, jossa on otettu huomioon myös potilaan lähipiiri ja omaiset.

Lähteet:

Suvisaari J, ym. Skitsofrenia ja muut psykoosit, Psykiatria, Kustannus Oy Duodecim 2017.

Skitsofrenia, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Skitsofrenia; Käypä hoito-suositus, Kustannus Oy Duodecim 2015.