Terve.fi

D-vitamiinin vähyys yleistä skitsofreniaa sairastavilla


Huomattava osa skitsofreniaa sairastavista saa suositeltua vähemmän D-vitamiinia, todetaan Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä julkaistussa katsauksessa.

Huomattava osa skitsofreniaa sairastavista saa suositeltua vähemmän D-vitamiinia, todetaan Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä julkaistussa katsauksessa.

Skitsofrenia on pitkään tiedetty yleisemmäksi pohjoisen kylmissä ja vähäaurinkoisissa maissa kuin etelässä. Skitsofreniaan sairastuneet ovat myös syntyneet keskimääräistä useammin talvella ja keväällä, mikä on herättänyt epäilyn siitä, että ihossa auringonvalon vaikutuksesta syntyvällä D-vitamiinilla saattaisi olla osansa sairauden synnyssä.

Iranilaistutkijoiden mukaan tutkimusnäyttö skitsofrenian ja D-vitamiinin yhteydestä on kuitenkin ristiriitaista, ja he päättivät uudelleen analysoida aihetta kartoittaneiden tutkimusten tuloksia. Yhteensä 19 tutkimukseen oli osallistunut 3 000 miestä ja naista.

Tulokset paljastivat, että D-vitamiinin vähyys oli hyvin yleistä skitsofreniaa sairastavilla, sillä heistä 65 prosenttia kärsi D-vitamiinin puutteesta. Skitsofreenikoiden D-vitamiinitasot olivat keskimäärin 14,8 nmol/l alhaisemmat kuin muiden tutkittavien. Tämän lisäksi skitsofrenia osoittautui kaksi kertaa yleisemmäksi D-vitamiinin puutteesta kärsivillä kuin niillä, joiden D-vitamiinitaso oli viitealueella.

Katsauksen tulokset eivät kerro mistä yhteys tarkalleen johtuu, mutta skitsofreniaan sairastuminen voi esimerkiksi vähentää ulkoilua ja siten myös D-vitamiinin saantia. Myös skitsofrenian hoidossa käytettävät psykoosilääkkeet saattavat häiritä D-vitamiinin muodostumista iholla. Tutkijat pitävät myös mahdollisena, että D-vitamiinilla on osansa skitsofrenian synnyssä. Tutkijoiden mukaan tarvitaan kuitenkin lisää laadukkaita satunnaistettuja tutkimuksia vahvistamaan nyt tehtyjä havaintoja.

Suomessa seerumin D-vitamiinipitoisuutta pidetään normaalina, kun pitoisuus on 40–80 nanomoolia litrassa (nmol/l). D-vitamiinin vähyys on yhdistetty aiemmin moniin muihinkin sairauksiin kuten masennukseen ja diabetekseen.

Lue lisää:

Julkaistu: 13.8.2014