Terve.fi

Skitsofrenia kutistaa aivot

Skitsofrenia kutistaa aivot
Väitöskirjatyössä tutkittiin skitsofreniaan sairastuneiden aivorakenteita magneettikuvauksen avulla. Kuvantamistutkimuksissa kävi ilmi, että skitsofreniaan sairastuneiden ja kontrollihenkilöiden aivorakenteiden tilavuuksissa oli eroja, jotka vahvistavat nyt väestötasolla aiemmin sairaalapotilailla todettuja aivomuutoksia.
Julkaistu 27.9.2010

Väitöskirjatyössä tutkittiin skitsofreniaan sairastuneiden aivorakenteita magneettikuvauksen avulla. Kuvantamistutkimuksissa kävi ilmi, että skitsofreniaan sairastuneiden ja kontrollihenkilöiden aivorakenteiden tilavuuksissa oli eroja, jotka vahvistavat nyt väestötasolla aiemmin sairaalapotilailla todettuja aivomuutoksia.

Radiologian erikoislääkäri Päivikki Tanskasen tutkimuksen mukaan skitsofreniaa sairastavilla kokonaisaivotilavuus sekä harmaan ja valkean aineen tilavuudet olivat 2-3 prosenttia pienempiä ja aivoselkäydinnesteen tilavuus 7 prosenttia suurempi kuin kontrollihenkilöillä. Skitsofreniaa sairastavien harmaan ja valkean aineen tilavuudet olivat pienentyneet sitä enemmän mitä pitempään sairaus oli kestänyt. Tämä viittaa siihen, että skitsofrenian taustalla olevat aivoprosessit jatkuvat sairastumisen jälkeen.

Väitöskirjatyössä selvitettiin lisäksi ennenaikaisen syntymän ja pienen syntymäpainon vaikutusta aikuisiän aivorakenteisiin ja suoriutumiseen kognitiivisissa testeissä sekä koulutustasoon ja työllistymiseen. Aivorakennemuutoksia ei havaittu, mutta keskosena tai pienipainoisena syntyneet suoriutuivat hieman heikommin kuin täysiaikaisena ja normaalipainoisena syntyneet kielellisen oppimisen testissä. Lisäksi heillä oli hieman keskimääräistä alhaisempi koulutustaso ja työllistyminen aikuisiässä.

Jatkotutkimuksissa tavoitteena on selvittää tämän väitöskirjan esittämien löydösten merkitys skitsofrenian taudinkululle ja hoidolle.

LL, radiologian erikoislääkäri Päivikki Tanskasen väitöskirja “Aivojen magneettikuvaus skitsofreniapotilailla ja keskosena syntyneillä aikuisilla. Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohorttitutkimus” tarkastetaan Oulun yliopistossa 1.10.2010. Väitöskirja on luettavissa Oulun yliopiston sivuilla.

Tanskasen väitöskirjassa tutkittiin aivorakenteen muutoksia skitsofreniaan sairastuneilla henkilöillä sekä keskosena tai pienipainoisena syntyneillä terveillä aikuisilla 33-35 vuoden iässä. Aineisto perustuu Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin, joka on laaja väestöpohjainen seurantatutkimus (N=12058). Tutkittavien aivorakenne kuvattiin magneettikuvauksella Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 1999-2001.

Lue myös:

Tietopaketti skitsofreniasta: Skitsofrenian oireet, aiheuttaja ja hoito

3 kommenttia