Terve.fi

Pariterapia-tietopaketti

Pariterapia-tietopaketti
Yleisin syy hakeutua pariterapiaan on halu saada parisuhde toimimaan. Syynä voi olla myös pienempi yksittäinen ongelma tai kriisi parisuhteessa.
Julkaistu 17.10.2014

Mitä pariterapiassa tehdään?

Pariterapiaa kutsutaan myös nimellä parisuhdeterapia. Pariterapiassa koulutuksen saanut terapeutti keskustelee parin kanssa niistä parisuhteen asioista, joita pari tuo keskustelun aikana esille.

Yksi terapiaistunnon tavoite on luoda turvallinen ilmapiiri, jossa asiakkaiden on mahdollista päästä puhumaan omista asioistaan, tunteistaan ja tarpeistaan. Terapeutti pyrkii säilyttämään tasapuolisuuden kummankin puolison suhteen ja ymmärtämään tilannetta kummankin puolison näkökannalta katsoen.

Mitä terapeutti tekee?

Terapeutilla on vaitiolovelvollisuus. Hänellä on tietoa toimivasta parisuhteesta, käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, parisuhteen vaiheista ja parisuhteen hoitamisesta. Hän ei kuitenkaan määrittele terapian tavoitetta, vaan se määritellään terapian alussa yhdessä keskustellen.

Terapeutti ei anna neuvoja esimerkiksi siihen, pitäisikö parin erota vai ei. Sen sijaan hän voi auttaa paria pohtimaan omia elämänsä tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi.

Miksi pariterapiaan hakeudutaan?

Usein terapiaan tulevan parin pulmana on se, että keskustelu ei lähde kotona käyntiin tai se muuttuu riidaksi. Yleisin syy hakeutua pariterapiaan on halu saada parisuhde toimimaan. Syynä voi olla myös pienempi yksittäinen ongelma tai kriisi parisuhteessa.

Pari vai haluta pohtia, pitäisikö heidän olla yhdessä vai ei, ja onko vielä edellytyksiä suhteen jatkamiselle ja hyvälle parisuhteelle.

Mikäli parilla on lapsia, apua voidaan hakea myös siihen, kuinka eroaminen voisi aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa lapsille.

Suhteen toinen osapuoli voi hakea terapiasta apua myös uhkaavaan kumppaniin tai tilanteeseen.

Missä pariterapiaan voi päästä ja mitä se maksaa?

Väestöliiton mukaan maksutonta pariterapiaa tarjoavat kunnalliset palvelut ja kirkon perheasiain neuvottelukeskusten palvelut. Osittain maksuttomia palveluja ovat järjestöjen tuottamat palvelut. Palvelevat puhelimet maksavat yleensä paikallispuhelumaksun verran ja matkapuhelimesta soitettuna laskutusperusteena ovat oman operaattorin hinnat.

Myös netissä järjestetään parisuhdekursseja.

Maksullisia palveluja puolestaan tarjoavat yksityisten tuottamat palvelut ja järjestöjen tuottamat maksulliset palvelut.

Väestöliiton mukaan näiden käyntimaksut vaihtelevat sadan euron molemmin puolin.

Kela ei pääasiallisesti kustanna pariterapiaa, mutta mahdollisista takaisinmaksuista voit kysyä erikseen Kelan toimistoista.

Lähteet:

Väestöliitto 

Kommentoi »