Leukanivelvaivojen tavallisimpia syitä niiden ovat purentaelinten toimintahäiriöt, joihin usein liittyy bruksismi eli hampaiden narskutus, leukanivelen trauma, välilevyn sijoiltaanmeno, nivelrikko tai –reumasairaus, heijastuskipu puremalihaksista, kaulan tai niskan alueelta sekä infektio.

Lue leukanivelvaivojen oireista ja leukanivelvaivojen hoidosta.

Lähteet:

Purentaelimistön toimintahäiriöt, Käypä hoito, Kustannus Oy Duodecim, 2016.

Purentavaivat, Suomen Hammaslääkäriliitto.