Leukanivelvaivojen tavallisimpia syitä niiden ovat purentaelinten toimintahäiriöt, joihin usein liittyy bruksismi eli hampaiden narskutus, leukanivelen trauma, välilevyn sijoiltaanmeno, nivelrikko tai –reumasairaus, heijastuskipu puremalihaksista, kaulan tai niskan alueelta sekä infektio.

Lähteet:

Purentaelimistön toimintahäiriöt, Käypä hoito, Kustannus Oy Duodecim, 2016.

Purentavaivat, Suomen Hammaslääkäriliitto.