Terve.fi

Yleistietoa leukanivelvaivoista

Yleistietoa leukanivelvaivoista
Kuten muissakin nivelissä, myös leukanivelessä voi olla niveltulehdusta.
Julkaistu: 3.10.2018

Nivelreuma tai muut tulehdukselliset nivelsairaudet voivat oireilla leukanivelissä jo ennen tai yhtä aikaa muiden niveloireiden kanssa. Niveltulehdus alkaa niveltä ympäröivästä nivelkalvosta ja voi vähitellen levitä myös rustoon ja luuhun. Niveltulehdus voi saada alkunsa myös toistuvista pienistä vammoista esim. narskuttelusta, hampaiden purressa jotakin kovaa äkillisesti tai jos hammaspaikka on jäänyt liian korkeaksi. Myös lähialueen kudosten (bakteeri)infektiot voivat aiheuttaa niveltulehduksen leukanivelessä.

Potilaan purenta voi olla myös poikkeava luonnostaan tai esim. murtuman seurauksena, nivelsäikeiden rakenne voi muuttua ja lihakset voivat toimia epätarkoituksenmukaisesti. Jopa niskan lihasten toimintahäiriö voi vaikuttaa leukanivelen toimintaan. Nivelen toimiminen poikkeavasti altistaa muutoksille nivelen rakenteessa sekä muodossa ja pitkälle edetessään niitä on nähtävissä niin nivelen välilevyssä, luustossa kuin ohimoluun rustopinnassa ja myös nivelnesteen määrä voi lisääntyä. Leukanivelen vaivat ovat harvoin kasvaimen aiheuttamia.

Leukanivelvaivojen perinnöllisyys

Perinnöllisyys riippuu oireet aiheuttavan taudin perinnöllisyydestä. On kuitenkin todettu, että tietyn geneettisen perimän omaavilla on suurempi riski kärsiä purentaelimistön häiriöstä johtuvista kivuista pitkäaikaisesti.

Leukanivelvaivojen yleisyys

Hammaslääkäri kohtaa leukanivelvaivoja ja purennan toimintahäiriöitä usein vastaanotollaan. Niiden aiheuttama kipu on toiseksi yleisin pään alueen kivun syy hakeuduttaessa hoitoon, yleisempää on vain hammassärky.

Leukanivelvaivojen ennuste

Käyttämällä useampaa eri hoitotapaa on mahdollista saada parempia hoitotuloksia kuin yksittäisellä hoitomenetelmällä. Harvoin tarvitaan kirurgista hoitoa.

Lähteet:

Purentaelimistön toimintahäiriöt, Käypä hoito, Kustannus Oy Duodecim, 2016.

Purentavaivat, Suomen Hammaslääkäriliitto.

ICD-10:

K07 Purentaelinten poikkeavuudet (purentavirheet mukaan lukien)

Kommentoi »