Kauneus & Terveys

Yksin, yksinäinen vai itsellinen?


Yksinäisyys on lisääntynyt viime vuosina. Mistä yksinäisyyden tunteet kertovat? Oletko yksin, yksinäinen vai aidon tosiasian edessä, että olet todella yksin. Yksinäisyyttä on vapaaehtoista ja vastentahtoista.
Kuvat Fotolia

Yksinolon tarve vaihtelee eri ihmisillä. Vuosien varrella yksinolo voi muuttaa muotoaan. Yksinolo ja sen arvostaminen yhdistetään usein luovuuteen ja omaperäisyyteen. 

Joku haluaa olla yksin ja rauhassa esimerkiksi vaativan työn jälkeen, ladata akkuja ja nauttia yksinolosta. Tällöin yksin oleminen on tietoinen valinta; on vapaa päättämään asioista, ei ole tilivelvollinen kenellekään, voi rauhassa kehittää itseään. 

Yksinolo voi olla hyödyllistä, koska se auttaa keräämään itsensä. Samalla voi kuunnella itseään, hallita huoliaan ja pohtia elämäänsä. Kun ihminen haluaa olla yksin, hän ei ole eristäytynyt eikä yksin oleminen ole hänelle ongelma.

Ulkopuolisuuden tunne

Monelle yksinäisyys kuitenkin on suuri murhe ja taakka. Yksinäisyyden taustalla voivat olla monet pettymykset ihmissuhteissa.

Jo lapsella voi olla ulkopuolisuuden tunne ja kokemus, että hänessä on jotakin vikaa, hän ei tunne kuuluvansa joukkoon.Kierre voi alkaa lapsuudessa, jolloin muodostuu ikään kuin näkymättömiä muureja ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa vähenee ja hiipuu.

Suomessa sukulaisuussuhteet voivat olla heikkoja ja tällöin apua ja tukea haetaan tarvittaessa kavereilta. Jos sellaisia ei ole, tulee väistämättä ulkopuolisuuden tunne.

Lue myös: Tiesitkö? Yksinäisyys voi periytyä

Onko naisten ja miesten yksinäisyys erilaista?

Kasvatuspsykologian dosentti Niina Junttilan mukaan naisten ja miesten yksinäisyydessä ei tutkimusten mukaan ole eroa. Kuitenkin naiset ovat miehiä useammin sosiaalisesti yksinäisiä: heiltä puuttuu verkostoja. 

Varsinkin eronneilla miehillä taas emotionaalinen yksinäisyys on paljon yleisempää kuin naisilla. Heiltä puuttuu läheinen ihminen, johon voi luottaa. 

Lue myös: Yksinolo on miehille vaikeampaa kuin naisille

Yksinäisyys on yhteiskunnallista

Tutkija Juho Saari toteaa, että yksinäisyys on yksilön tragedia, mutta suuri yhteiskunnallinen ongelma. Yksinäisyys pelottaa. 

Pitkittyessään se aiheuttaa myös terveysongelmia, sosiaalisia pelkoja, työttömyyttä jopa velkaantumista. 

Jopa 15–20% suomalaisista kokee yksinäisyyttä. Luku on suuri. Pitkittynyt yksinäisyys heikentää hyvinvointia. Pahoinvointi tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

Oletko tahtomattasi yksinäinen 

Yksin oleminen ja yksinäisyys ovat eri asioita. Vapaaehtoinen hetken yksinolo ja itsetutkistelu tulevat itsenäisyyttä.

On hyvä kyetä olemaan ajoittain yksin, käsitellä omia ajatuksia ja tunteita. Tällöin tietää, kuka on ja mitä haluaa. Lisäksi on todettu, että myös parisuhde voi tällöin paremmin.

Ahdistava yksinäisyys heikentää terveyttä ja hyvinvointia. Yksinäisyys aiheuttaa usein myös masennusta ja toisin päin. Yksinäisyyden taustalla voi olla muutto, avioero, kuolema, menetykset, ulkopuolisuuden tunne, tai tunne, ettei hyväksytä. 

Sosiaalinen yksinäisyys on monelle nykyajan ihmiselle arkipäivää, koska spontaanit arjen kohtaamiset ovat yhä harvinaisempia. 

Emotionaalinen yksinäisyys tarkoittaa sitä, että tuntee olonsa yksinäiseksi, vaikka olisi ihmisiä ympärillä. Tällöin elämä tuntuu merkityksettömältä, vailla tarkoitusta olevalta.

Lue myös: Näin nautit yksinolosta

Miten päästä eroon yksinäisyydestä?

Jos tunnet yksinäisyyttä, kirjoita tunteistasi paperille tai koneelle. Kirjoittamalla voit purkaa ikäviä asioita, tunteita ja tapahtumia. Voit myös löytää paljon myönteisiä asioita elämästäsi. 

Ole itsesi paras kaveri, hoivaa omaa sisäistä lastasi. 

Pohdi, missä olet hyvä. 

Muistele päivän kulkua ja löydä ainakin kolme asiaa, jotka onnistuivat ja menivät hyvin. Yksinäisyyden hetkinä hakeudu luontoon kävelylle ja ihastele luonnon kauneutta ja omaleimaisuutta. Liikunta auttaa myös löytämään elämään iloa. 

Hakeudu tapahtumiin, harrastuksiin tai vaikkapa jollekin ajankohtaisluennolle. Siellä voit jutella lähellä oleville henkilöille. Ole aktiivinen ja aloita keskustelu vaikkapa jostakin yleisestä asiasta. Voit yllättyä, miten joukossa voi olla toinenkin yksinäisyyttä tunteva.

On todettu, että vapaaehtoistyö ja toisten auttaminen auttaa myös yksinäisyyden tunteen hallitsemisessa. Vapaaehtoistyöstä tai harrastusten parista voi löytyä ystäviä, kiinnostuksen kohteet ainakin ovat samansuuntaiset. Kutsu vieraita, jos koet sen luontevaksi. Ystävät voivat olla sinulle kuin perhe. 

Auta ja juttele yksinäiselle

Mikäli huomaat jonkun lähimmäisen yksinäisyyden, ota kontaktia ja juttele. Kysy kuulumisia ja kutsu vaikkapa kahville kahvilaan tai kotiin. 

Usein perheellisillä on paljon ihmisiä ympärillä, joten on hyvä huomata, ettei kaikilla ole niin. 

Me jokainen voimme omalla toiminnallamme auttaa lähellä olevia yksinäisyydestä kärsiviä. 

Lue myös: 

Oletko tahtomattasi yksinäinen?

Murra yksinäisyyden tunnelukko – aloita tästä

Uskalla olla yksin

 Kirjoittaja Paula Heikkilä on kasvatustieteiden maisteri, työnohjaaja ja Life Coach (LCF).

Julkaistu: 21.7.2017