Terve.fi

Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina

Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina
Tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka nikotiiniriippuvuuden murtaminen on vaikeaa, mutta se maksaa aina vaivan.
Julkaistu: 26.5.2009
Sukupolvien ajan tupakointia on ajateltu vain pahana tapana. Nyt tiedämme, että kyse ei ole vain pahasta tavasta, vaan riippuvuudesta. Vaikka tupakointi olisikin sosiaalisesti hyväksytympää kuin kokaiinin tai heroiinin käyttö, se orjuuttaa yhtä lailla kehon ja mielen.
Tällä ajattelutavan muutoksella on käytännöllisiä seurauksia. Tavan muuttaminen vaatii tahdonvoimaa. Riippuvuudesta eroon pääsy vaatii sen sijaan tahdonvoiman lisäksi paljon muutakin, kuten nikotiinin himon turvallisesti tyydyttäviä hoitoja, nikotiinin vaikutuksia estäviä lääkkeitä ja keskusteluterapioita, joiden ansiosta aivot oppivat selviytymään ilman nikotiinia.
Tällaiset nikotiiniriippuvuudesta lähtevät hoidot eivät ole kuitenkaan juuri helpottaneet tupakoinnin lopettamista. Tupakoinnin lopettaminen on joka tapauksessa raskas tie, joka monen lopettamista haluavan on kuljettava moneen kertaan ennen kuin todella pystyy lopettamaan. Jotkut asiantuntijat uskovat, että vuosien aikana tupakoinnin aivoissa aikaansaamat muutokset saattavat vaatia pitkäaikaista hoitoa, jota voidaan verrata diabeteksen tai kohonneen verenpaineen hoitoon.
Miksi tupakointi sitten pitäisi lopettaa? Ainakin tällöin säästyy selvää rahaa. Energia lisääntyy ja lopettajaa odottaa pitempi ja terveempi elämä. Lisäksi hän säästää omalta osaltaan muut ihmiset tupakansavulle altistumiselta. Tupakoinnin lopettamisen tuomat henkilökohtaiset terveyshyödyt ilmenevät lähes heti. Hiilimonoksidi eli häkä poistuu täydellisesti elimistöstä 12 tunnissa, jonka jälkeen veri kuljettaa happea entistä tehokkaammin. Viikon kuluessa maku- ja hajuaisti terävöityvät. Kuukauden tupakoimattomuuden jälkeen pienet ilmateitä reunustavat värekarvat alkavat toipua ja suojata keuhkojapölyltä ja muilta ilman epäpuhtauksilta sekä infektioilta.
Tuore raportti Nurses’ Health Study -tutkimuksesta osoittaa, että tupakoinnin lopettaneiden naisten itselleen tupakoimalla aiheuttama ylimääräinen sydäntautiriski alenee viidessä vuodessa puoleen (katso alempaa kohta ”Miten tupakointi vaikuttaa sydämeen?”). Kahdenkymmenen vuoden kuluttua tupakoinnin lopettamisesta heidän kuolemanvaaransa on sama kuin koskaan tupakoimattomien naisten (JAMA, 7.5.2008). Muissa tutkimuksissa on miehilläkin saatu yhtä hyviä tuloksia.

Avainkohtia:

 • Tupakointi on yhtä lailla haitaksi sydämelle ja verisuonille kuin keuhkoillekin.
 • Nikotiinikorvaushoito, lääkehoito ja neuvonta yksin tai yhdessä tehoavat huomattavasti paremmin kuin pelkän tahdonvoiman avulla lopettaminen.
 • Ensimmäiset tupakoinnin lopettamisen tuomat hyödyt ilmaantuvat jo minuuteissa.

Nikotiiniriippuvuus

Sisään hengitetyn tupakansavun nikotiini kulkeutuu aivoihin muutamassa sekunnissa. Aivoihin päästyään se saa aikaan dopamiinin ja muiden hermopäätteitä aktivoivien kemiallisten aineiden vapautumisen. Nämä hermovälittäjäaineet tulvivat aivojen palkitsemiskeskukseen tuottaen mielihyvää. Jokainen nikotiiniannos vahvistaa näitä tuntemuksia. Kahden savukkeen välisenä aikana, jolloin elimistö puhdistuu nikotiinista, nämä nautinnolliset tuntemukset vaihtuvat epämiellyttäviin. Nikotiinin vieroitusoireet astuvat kuvaan saaden tupakoijan himoitsemaan uutta savuketta päästäkseen takaisin nautinnon selville vesille.

Miten tupakointi vaikuttaa sydämeen?

Aivan liian harvat tietävät tupakoinnin olevan sydämelle ja verenkiertoelimistölle vähintään yhtä haitallista kuin keuhkoillekin. Tupakansavussa on noin 4 000 kemiallista ainetta, jotka:
 • saavat sydämen sykkimään nopeammin ja voimakkaammin
 • ahtauttavat verisuonia
 • kohottavat verenpainetta
 • vähentävät veren ”hyvää” kolesterolia (HDL)
 • lisäävät veren taipumusta hyytyä verisuonistossa
 • edistävät valtimoita ahtauttavan kolesteroliplakin muodostusta
Kaikki kuvatut asiat kohottavat riskiä saada sydäninfarkti, aivohalvaus tai sairastua perifeeriseen valtimosairauteen, joka merkitsee varpaiden, alaraajojen, sukuelinten, käsivarsien ja sormienverenkierron heikentymistä.

Tupakoinnin lopettamisen apukeinot

Lähes jokainen on kuullut ystävänsä ystävästä, joka on eräänä aamuna herättyään päättänyt lopettaa tupakoinnin eikä ole sen koommin tupakoinut. Tällaisiakin harvinaisuuksia on toki olemassa, mutta useimmat tupakoinnin lopettamista haluavat ihmiset tarvitsevat kuitenkin apua. Tuoreessa U.S. Public Servicen Treating Tobacco Use and Dependence -raportissa korostetaan hyviksi todettuja keinoja tupakoinnin lopettamiseksi.
Nikotiinikorvaushoito. Aivojen himoitseman nikotiinin saannin turvaaminen ilman tervaa, häkää ja satoja muita tupakansavun haitallisia aineita oli tupakoinnin lopettamiskeinojen kehityksen ensimmäinen läpimurto. Nikotiinikorvaushoitoa on saatavissa laastareina, purukumina, pastilleina, nenäsuihkeina ja inhalaattoreina (katso ”Tupakoinnin lopettamista helpottavat apukeinot”). Ne kaikki toimivat samalla periaatteella vapauttamalla elimistöön nikotiinia, mutta jotkut ihmiset pitävät yhdestä muodosta enemmän kuin toisesta.
Yhdistelmät, kuten laastari ja purukumi yhdessä voivat tehota yksittäisiä keinoja paremmin.
Harvardin yliopiston Tobacco Dependence Treatment and Research Program -ohjelman johtajan Taru Kinnusen mukaan suurin nikotiinikorvaushoitoon liittyvä virhe on liian pienen annoksen käyttö. Hänen mukaansa aivoille on aluksi annettava niin paljon nikotiinia kuin ne ovat tottuneet saamaan.
Bupropioni. Toinen keino on bupropioni-nimisen masennuslääkkeenkäyttö. Bupropioni vähentää nikotiinivieroitusoireita kiihdyttämällä aivojen dopamiiniaineenvaihduntaa. Koska bupropioni ei sisällä nikotiinia, sitä voidaan käyttää yhdessä nikotiinikorvaushoidon kanssa.
Varenikliini. Tämä uusin tulokas vähentää tupakoinnin palkitsevuutta salpaamalla aivojen nikotiinireseptoreja. Kun nikotiinia tulee aivoihin, se ei pystykään käynnistämään aivojen palkitsemiskeskuksen tarvitsemaa dopamiinitulvaa. Salvatessaan reseptoreja osittain varenikliini saa ne vapauttamaan hitaasti ja tasaisesti dopamiinia, mikä lievittää nikotiinivieroitusoireita.
Lääkärit ja tupakoijat innostuivat varenikliinista. Monen muunkin uudenlääkkeen tavoin myös varenikliinin käytössä rupesi kuitenkin ilmaantumaan ei-toivottuja haittavaikutuksia miljoonien tupakoijien kokeiltua lääkettä. Vakavimpia niistä ovat kiihtyneisyys, masennus, itsemurha-ajattelu, todentuntuiset unet ja uneliaisuus.
Asiasta keskusteleminen auttaa. Useimmat tupakoijat yhdistävät tupakoinnin tiettyihin toimintoihin tai tilanteisiin, kuten kahvikupilliseen, aterian päättämiseen tai stressiin. Näiden yhteyksien murtaminen on olennainen osa onnistunutta tupakoinnin lopettamista. Neuvonta ja sosiaalinen tuki voivat auttaa tupakoijaa tunnistamaan tupakointia laukaisevia tekijöitä, murtamaan näiden tekijöiden ja savukkeen sytyttämisen välisiä yhteyksiä, tulemaan toimeen nikotiinivieroitusoireiden kanssa sekä ennakoimaan tilanteita ja ongelmia, jotka voisivat murtaa tupakkalakon. Tällaista tukea on saatavissa monessa eri muodossa, yksilöllisestä neuvonnasta vertaistukiryhmiin, joihin voi osallistua henkilökohtaisesti tai verkossa (katso ”Lisätietoa”).
Vaihtoehtoiset lähestymistavat. Jotkut kokeilevat hypnoosia, akupunktiota, biopalautetta, luontaisvalmisteita ja muita vaihtoehtoisia tupakoinnin lopettamisen lähestymistapoja. Vaikka niistä minkään tehosta ei ole vankkaa näyttöä, jotkut kokevat saavansa niistä apua.
Läheiset ihmiset kannattaa valjastaa mukaan. New England Journal of Medicine -lehdessä 22.5.2008 julkaistu tutkimus viittaa siihen, että elinkumppanilla, ystävillä, työtovereilla ja muilla läheisillä ihmisillä on suuri vaikutus tupakoinnin lopettamisen onnistumiseen. Kun joku lopettaa tupakoinnin, ympärillä olevat läheiset ihmisetkin voivat innostua tästä. Kannattaa siis ottaa ystäväpiiriinsä mukaan tupakoinnin lopettaneita henkilöitä tai olla itse tukemassa muiden tupakoinnin lopettamista.

Esteiden voittaminen

Monet tupakoinnin lopettamista motivoivat tekijät eivät yleensä auta useimpia tupakoijia riittävästi kaatamaan lopettamisen tiellä olevia esteitä. Nikotiinikorvaushoito ja muut hoidot parantavat mahdollisuuksia päästä pysyvästi eroon tupakasta (katso alta kohta ”Lopettamisen onnistumisen todennäköisyys”). Taru Kinnusen tutkimusryhmä selvittää parhaillaan liikunnan mahdollista roolia tupakoinnin pysyvässä lopettamisessa. Uusia nikotiiniriippuvuutta murtavia lääkkeitä ja jopa rokotteita testataan parhaillaan. Ennen kuin niitä on käytössä, toistaiseksi olemassa olevat hoidot voivat kaventaa kuilua tupakoinnin lopettamisen yrittämisen ja siinä onnistumisen välillä.

Lopettamisen onnistumisen todennäköisyys

Miten tupakoinnin lopettaminen eri menetelmillä onnistuu? Luvut kertovat, kuinka moni sadasta tupakoinnin lopettamista yrittäneestä on ollut tupakoimatta kuuden kuukauden ajan lopetettuaan tupakoinnin:
 • Pelkkä tahdonvoima: (”Kerrasta poikki” -menetelmä) 3–5 %
 • Nikotiinikorvaushoito: 19–26 %
 • Bupropioni: 24 %
 • Varenikliini: 33 %
 • Yhdistelmähoito: 24–50 %

Lisätietoa:

Yhdysvaltain tartuntatautiviraston (CDC) Smokefree.gov -sivusto (www.smokefree.gov) tarjoaa ilmaiseksi näyttöön perustuvaa tietoa ja ammattimaista apua ihmisille, jotka yrittävät lopettaa tupakoinnin. Samanlaisia työkaluja on saatavissa myös Amerikan keuhkoyhdistyksen (American Lung Association) ilmaiselta Freedom From Smoking Online -sivustolta (health.harvard.edu/126). Suomessa tietoa saa mm. Hengitysliitto Helistä sekä sivustolta Stumppi.fi.
Kommentoi »