Hyvinvointi

Suomalaisten aivot väsyvät arjessa – joka viides kärsii infokondriasta

Liian vähäinen tai huonolaatuinen uni kuormittavat eniten suomalaisten aivoja. Infokondria, eli tunne aivojen rajoittuneesta kyvystä omaksua asioita, on tuttu jopa 84 prosentille vastaajista. Lue lisää.

20.6.2017 Terve.fi

Liian vähäinen tai huonolaatuinen uni kuormittavat eniten suomalaisten aivoja arjessa, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Jopa joka viidennestä kyselyyn vastanneesta tuntuu usein siltä, ettei pysty omaksumaan saatavilla olevaa tietoa. Infokondria, eli tunne aivojen rajoittuneesta kyvystä omaksua asioita, on tuttu jopa 84 prosentille vastaajista. Eniten infokondriaa kokivat nuoret, alle 35-vuotiaat naiset.

Kun ihminen tuntee, ettei pysty omaksumaan haluamaansa määrää tietoa, hän kokee infokondriaa. Suomalaisista infokondrian kokemukset ovat tutuimpia alle 35-vuotiaille naisille. Kokemukset aivoja rasittavista asioista eroavat hieman miesten ja naisten välillä. Kun naiset kokevat erityisesti huonolaatuisen unen ja mm. rahahuolien kuormittavan aivojaan eniten, on miehille raskainta liian passiivinen elämäntyyli.

Aivojen hyvinvointia kartoittavassa tutkimuksessa yleisimmiksi syiksi rasituksen tuntemuksille nimettiinkin juuri uneen liittyvät asiat; liian vähäinen tai huonolaatuinen uni. Muina yksittäisinä, kuormitusta lisäävinä tekijöinä esiin nousivat henkilökohtainen elämäntilanne ja työhön tai rahaan liittyvät huolet.

Pienituloisia vaivaavat henkilökohtaisten asioiden ohella raha ja suurempituloisia työasiat. Perheellisten keskeisiä stressin aiheita ovat työ, rahahuolet sekä liian vähäinen uni, eikä esimerkiksi perhe-elämän kiireisyys, kuten voisi ajatella. Sinkut ja kotona asuvat stressaavat voimakkaimmin henkilökohtaisesta elämäntilanteestaan.

Kuormituksesta pyritään palautumaan monenlaisin keinoin

Palautumisen keinoista selkeästi yleisimmät ovat liikunta ja urheilu, joita jopa 40 prosenttia vastaajista hyödyntää. Naisilla keinovalikoima on miehiä laajempi, eivätkä he koe esimerkiksi median käyttöä ja uuden oppimista aivan yhtä rasittavina kuin miehet. Liikunnan ohella kaikki vastaajat nostavat muiden ihmisten seuran sekä kirjallisuuden, taiteen ja viihteen palautumisen kannalta hyödyllisiksi asioiksi. Joogaan tai meditointiin turvautuvat vain muutamat.

”Uni on aivojen palautumisen kannalta välttämätöntä. On yllättävää, että juuri univaikeudet ovat niin yleisiä syitä rasitukselle. Olisi mielenkiintoista tietää minkälaisia asioita tämän taustalla on. Esimerkiksi aivoja aktivoivien pelien pelaamista ja teknologian käyttöä pitäisi välttää ennen nukahtamista. Myös entistä kiireisempi arki on yleinen syy aivojen rasitukseen ja sitä kautta mahdollisesti myös uniongelmiin”, kommentoi aivotutkija Mona Moisala .

”Myös ruokavaliolla on merkitystä aivojen kannalta. Esimerkiksi omega-3-rasvahapoilla on monenlaisia positiivisia vaikutuksia aivoterveyteen. Hyviä luonnollisia lähteitä niiden saamiselle ovat esimerkiksi rasvaiset kalat tai pähkinät”, Moisala jatkaa.

Toukokuussa 2017 valmistuneeseen tutkimukseen vastasi 1 080 suomalaista, jotka oliva iältään 15–74-vuotiaita. Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Orkla Care ja Kantar TNS Oy.

Lähde: Orkla Care Finland tiedote 20.6.2017

Lue lisää:

Suomalaisperheissä eniten tyytymättömyyttä aiheuttavat väsymys ja raha-asiat

Nukuitko liian vähän? Univaje saa ahmimaan ja nostaa painoa

Univelkaa ei voi kuitata

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi