Terve.fi

Suomalaisperheissä eniten tyytymättömyyttä aiheuttavat väsymys ja raha-asiat

Suomalaisperheissä eniten tyytymättömyyttä aiheuttavat väsymys ja raha-asiat
Valtaosa suomalaisperheistä voi hyvin, käy ilmi Suuresta suomalaisesta Perhekyselystä.
Julkaistu 10.11.2009

Eniten onnellisuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi muodostuivat kyselyssä lapset, parisuhde ja terveys. Nämä kolme tekijää päihittivät murskaavalla ylivoimalla muun muassa ystävät, vakaan taloudellisen tilanteen ja nukkumisen.

Eniten tyytymättömyyttä puolestaan perheissä herättävät väsymys ja stressi, sekä raha-asiat. Perhekyselystä ilmenikin, että hieman yli 40 prosenttia totesi olevansa tyytymätön äitiyspäivärahan suuruuteen. Noin neljäsosa vastaajista kertoi raha-asioiden nakertavan eniten perheiden tyytyväisyyttä.

Väsymys uhkaa kuitenkin vielä voimakkaammin perheiden hyvinvointia, sillä peräti yli 85 prosenttia vastaajista kertoi olevansa hieman, usein tai aina väsyneitä.

Suomalaisperheiden vanhemmilla onkin varsin vähän omaa aikaa. Kyselyssä yli puolet vastaajista paljasti vapaa-ajan rajoittuvan alle viiteen tuntiin viikossa, eli alle tuntiin päivässä. Ei siis ihme, että noin 60 prosenttia kertoi vakavasti harkinneensa usein tai joskus töiden lopettamista tai vähentämistä, jotta vapaa-aikaa olisi enemmän.

Kotityöt puolestaan hoidetaan suomalaisperheissä tasapuolisesti: lähes 70 prosentissa perheistä kotityöt tehdään kaikkien yhteisin voimin. Parhaiten jaksamisessa auttavat Perhekyselyn mukaan parisuhde, nukkuminen ja lapset. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi haluavansa lisää lapsia vielä tulevaisuudessa.

Suuri suomalainen perhekysely toteutettiin Helistin.fi –perhepalvelussa loka-marraskuun vaihteessa. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi yhteensä lähes 1500 henkilöä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten perheissä voidaan sekä millaista on suomalaisperheiden arki ja vapaa-aika.

Kommentoi »