Kauneus ja Terveys

Onko sähköallergia totta?

Onko sähköallergia totta?
Sähköherkkyys on ristiriitainen sairaus. Moni kokee saavansa vakavia oireita, mutta monet lääkärit vähättelevät oireita.
Julkaistu: 9.9.2016
Sähköstä sairastuneiden kertomukset ovat hurjia: sairaus voi viedä työkyvyn ja pakottaa elämään eristyksissä. Monia eläminen sähköisten laitteiden keskellä ihmetyttää ja kauhistuttaa. Pitääkö sähköltä suojautua?
Arvioiden mukaan 3–5 prosenttia länsimaiden väestöstä­ kärsii sähköherkkyydestä. Sähköherkät-yhdistyksen ­puheenjohtaja Erja Tamminen pitää sähköherkkyyttä kansanterveydellisenä uhkana.Sairastuneet kokevat sähkömagneettisten kenttien aiheut­tavan monenlaisia oireita: päänsärkyä, unettomuutta, hengenahdistusta, huimausta, ihonpistelyä ja lihas- ja nivelkipuja.– Ensin alkavat lievät ­oireet, ja jos altistuminen jatkuu, kehon sietokyky pettää ­kokonaan, ­sanoo Tamminen.

Kännykän käyttöä pitäisi vähentää

Lievä herkkyys näkyy ihon kuumotuksena­ kännykkäpuhelun jälkeen. Vakavasti sairastunut saa oireita aina ollessaan sähköisten laitteiden lähellä.
Sähköherkät reagoivat tavallista herkemmin muihinkin ympäristötekijöihin. Monet ovat herkkiä myös melulle,­ ­kemikaaleille ja hajuille. Herkkyys voi olla geneettistä.
– Toiset saavat ukonilmasta päänsärkyä, mutta kaikkiin se ei vaikuta. Vastaavalla tavalla erityisen herkkä ihmis­ryhmä aistii sähkökentät. Syytä ei tiedetä, vertaa sähköherkkiä potilaita hoitanut neurologi ja professori Markku Partinen.
Sähköherkkyyden kehittyminen on lääketieteelle mysteeri.­ Tutkimuksissa on huomattu, että sähkö voi olla terveydelle­ haitallista, mutta sen yhteyttä sähköherkkyyteen ei ole voitu­ osoittaa. Laboratoriokokeiden perusteella­ voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa solu­muutoksia.
Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on luokitellut matka­puhelinten ­säteilyn mahdollisesti­ syöpää aiheuttavaksi. Suomen säteilyturvakeskuksen ­mukaan pitkään jatkunut kännykän käyttö­ voi lisätä aivokasvaimen riskiä. Lasten liial­lista kännyköiden käyttöä suositellaan välttämään.

Mieli voi vaikuttaa oireisiin

Sähkön ja sähköherkkien oireiden yhteyttä ei ole voitu­ tieteellisesti todistaa, vaan yhteys ­perustuu kokemuksiin.
Sähköherkkyyden syitä selvittänyt Työterveyslaitoksen ylilääkäri­ Markku­ Sainio kertoo tieteellisen tutkimuksen puoltavan keskus­hermostoon liittyvää selitystä.– Ihmisen keskushermosto yli­reagoi tiettyihin ärsykkeisiin. Aivot ehdollistuvat tulkitsemaan sähkön vaaran lähteeksi, vaikkei sille ole fyysistä­ perustetta.
Mielen vaikutus oireisiin jakaa asiantuntijoiden suhtautumista. Osa pitää sitä yksinomaan psyykkisenä ja osa psyko­fysiologisena sairautena.­ Osa pitää sairauk­sien ­jakoa psyykkisiin ja fyysisiin harhaanjohtavana.­– Mieli, tunteet ja keho vaikuttavat sairauksiin aina. Lääketieteellä on tästä­ paljon opittavaa. Sähköherkkyydessä mielen osuus on suuri.Hänen mukaansa tämä on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa.– Kun sähköherkkä tietää ­altistuvansa sähkölle, oireet pahenevat. Jos tietoa sähköstä ei ole, ­oireita ei tule, Partinen sanoo.
Lue myös: Näin pääset eroon ahdistuksestaYlilääkäri Päivi Mäkelä-Bengs Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta korostaa, ettei lääketieteellisen selityksen puute tee potilaiden oireista vähemmän todellisia. Tiedon puute oireiden aiheuttajasta ei ole tavatonta. Esimerkiksi urtikariassa, erilaisissa iho-oireissa, syy jää epäselväksi 80 prosentissa­ tapauksista.
Jos sähköherkkien oireita vähätellään, se voi jopa­ vahvistaa tuntemuksia. Myös epätietoisuus sairauden syistä­ voi ahdistaa, mikä voimistaa oireita.

Pitäisikö rakentaa sähköttömiä tiloja?

Moni potilas kokee psykologiset selitysmallit vähättelevinä.­ Heille sähkön ja oireiden ­välinen yhteys on selvä, ja oireet paranevat sähköttömässä­ ympäristössä. Etenkin langattomien verkkojen välttäminen on tärkeää.Eri maissa sähkö­herkkyyteen suhtaudutaan muutenkin eri tavoin. Saksassa sairaudesta on käyty­ näkyvää keskustelua jo kauan. Ruotsissa ja Kanadassa on toipumiseen tarkoitettuja­ sähköttömiä tiloja.
– Suomessa sairauden olemassaolo on kiistetty viime ­aikoihin asti. Monet sairastuneet ovat jääneet ilman hoitoa ja syrjäytyneet sen vuoksi, sanoo Sähkö­herkät-yhdistyksen Erja Tamminen
Asiantuntijoiden mukaan eristäytymiselle ei ole ­perusteita. Sähkötön elämä­ sulkee pois yhteiskunnasta,­ ja välttely voi lisätä oireita.
– Tärkeintä on purkaa mielen sähköön liittämiä vaaran merkkejä. Joskus pelkkä­ tieto riittää, mutta osa tarvitsee tähän terapiaa,­ Sainio sanoo.
Lisätutkimusta sähköherkkyyden synnystä ja hoi­­dois­ta­­­­­ tarvitaan. Sitä on tutkittu kansainvälisesti 1980-­­­lu­vulta asti.­ Hollannissa on parhaillaan käynnissä­ 20 mil­­joonan euron monitieteellinen tutkimushanke sähköherkkyydestä.
Lue myös:
1 kommentti