Miksi erektio katoaa?

Miksi erektio katoaa?
Erektiosta puhutaan paljon ja sen tueksi on miehille kehitetty erilaisia apukeinoja. Kaikesta huolimatta tästä yksityisestä ongelmasta ei ole aina helppoa puhua edes omalle kumppanilleen.
Julkaistu 23.9.2010

Miehen seksuaalisuus on kavennettu usein suorittajan ja haluajan rooliin. Miehuuteen liitetään pystyminen, jaksaminen, osaaminen ja selviytyminen. Seksissä mies usein kokee painetta esittää alati haluavaa ja aina kykenevää seksikonetta, jolle erektiohäiriöt tai tunnevaikeudet eivät tuota ongelmia. Mies saattaa ottaa liiallisesti vastuuta parisuhteen seksuaalielämästä ja kokee omien seksuaalivaikeuksien pilaavan sen.

Todellisuus on kuitenkin miesmyyttiä laajempi. Myös miehen seksuaalisuus reagoi herkästi psyyken, fysiikan, yleisen hyvinvoinnin tai parisuhteen muutoksiin. Seksuaaliongelma voi olla miehelle niin suuri asia, että se heikentää koko elämänlaatua ja heiluttaa itsetuntoa ja minäkuvaa itsestä seksuaalisena olentona.

Erityisesti ikääntyvät miehet kärsivät erektio-ongelmista, vaikka niihin törmäävät myös nuoret miehet. Erektio-ongelma saattaa vaivata pysyvästi tai vain tilannekohtaisesti esimerkiksi uuden suhteen alussa tai tietyn kumppanin kanssa.

Erektiohäiriöt kiusaavat tulevaisuudessakin ylipainon ja diabeteksen yleistyessä. Myös sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet yllättävät ihmiset entistä nuorempina, millä on vaikutuksensa seksuaaliterveyteen. Miehen erektio-ongelmiin liittyvä avoin keskustelu on ollut hyvin tervetullutta, sillä moni huokaisi helpotuksesta kuullessaan asian koskevan itsensä lisäksi varsin suurta joukkoa.

Kaikilla on satunnaisia häiriöitä

Miehen erektiokyvyllä on toki tärkeä merkitys seksuaalisen tyydytyksen ja kumppanin nautinnon kannalta. Olennaista olisi hahmottaa kunkin ongelman kokoluokka: yksi onnistumaton tai kesken väsähtänyt erektio ei tarkoita loppuelämän impotenssia. Satunnainen ongelma erektion kanssa on aivan tavallista ja saattaa selittyä hyvinkin arkisilla asioilla.

Toisinaan puhutaan tarpeettomasti erektiohäiriöstä, vaikka kyse on normaalista jaksamisen vaihtelusta. Tämä vain nostaa suorituspaineita entisestään.

Erektiohäiriö määritellään kyvyttömyydeksi saavuttaa tai ylläpitää tyydyttävään seksuaaliseen kanssakäymiseen riittävää erektiota. Erektiohäiriöt jaetaan vaikeusasteen mukaan lievistä vaikeisiin. 

Onko yöerektioita?

Erektiohäiriön syntyyn vaikuttavat monet tekijät. Harvemmin taustalta löytyy yhtä ainokaista syytä. Usein kyseessä on yhdistelmä fyysisiä ja psyykkisiä syitä, tai jokin yksittäinen tekijä tai tekijäryhmä saattaa olla häiriön aiheuttajana hallitseva.

Tavallisesti sekä fyysiset että psyykkiset ulottuvuudet vaikuttavat häiriön syntyyn, mutta toinen niistä toimii lähinnä altistavana ja toinen laukaisevana tekijänä.

Erektiohäiriön syitä etsittäessä on tärkeä pohtia myös sitä, esiintyykö miehellä edelleen yöerektioita tai onko erektion saavuttaminen ja ylläpitäminen masturboidessa mahdollista, sillä nämä asiat kertovat jo paljon erektiohäiriön luonteesta. Myös erektiohäiriön alkamisajankohta ja esiintyminen on kannattaa kartoittaa, jotta muodostuu käsitys siitä, millaisissa tilanteissa ja mistä lähtien erektio-ongelmaa on esiintynyt.

Erektion ongelmat eivät kerro automaattisesti kiihottuneisuudesta, eli mies voi olla erektion puuttumisesta huolimatta seksuaalisesti kiihottunut. Toisinaan erektio-ongelmassa onkin kyse miehen seksuaalisesta haluttomuudesta. On selvää, että seksuaalisesti haluttoman miehen erektiokyky ei ole paras mahdollinen. Tällöin keho ikään kuin viisaasti väistää rakastelutilanteen, johon mies saattaa haluttomuudestaan huolimatta ryhtyä esimerkiksi kumppaniansa miellyttääkseen.

Elämäntavoilla merkitystä

Elämäntavoilla on suuri merkitys erektiokykyyn. Tupakoiva, runsaasti alkoholia käyttävä, vähän liikkuva ja ylipainoinen mies kohtaa todennäköisemmin ongelmia erektion kanssa kuin terveemmät elintavat omaava mies. Erektioon vaikuttavat monet sairaudet, kuten diabetes, kohonnut kolesteroli, verenpaine- tai sepelvaltimotauti.

Sairauksiin ja niiden hoitoon sekä lääkitykseen saattaa liittyä erektio-ongelmia, joista kannattaa keskustella avoimesti lääkärin kanssa. Lisäksi hormonaalisten tekijöiden kartoittaminen voi olla tarpeen erektiohäiriön syitä tutkittaessa. Myös lääkeaineiden tai päihteiden väärinkäyttöön saattaa liittyä erektiohäiriöitä.

Ikääntyessä yhä useampi kohtaa ongelmia erektion kanssa. Syynä ovat ikään liittyvät psyykkiset ja fyysiset vaivat sekä sairauksien, lääkkeiden ja ympäristötekijöiden vaikutus.

Taustalla voi olla uupumus

Psyykkisillä syillä on vahva vaikutus erektiokykyyn ja ne voivat yksinään olla erektio-ongelman syy. Erektio-ongelma voi kertoa esimerkiksi epävarmuudesta omasta viehättävyydestä tai seksuaalisesta minästä ja liiallisista suorituspaineista.

Muun muassa ahdistus, masennus, stressi, uupuminen, paniikkihäiriö, itsesyytökset, sosiaalisen aseman, kuten työpaikan menetys, huolet, pelot ja murheet voivat vaikuttaa erektiokykyyn.

Psyykkisiin syihin voidaan lukea myös parisuhteeseen ja kumppaniin liittyvät tekijät, joista tavallisimpia ovat vuorovaikutuksen ongelmat. Parisuhdetason tekijöitä ovat lisäksi vaikeus kokea läheisyyttä, epämiellyttäväksi koettu kumppani, luottamuksen ja sitoutumisen vaikeudet parin välillä, kriisi tai eronuhka.

Psyykkiset syyt eivät koskaan ole yhtään sen vähäisempiä tai merkityksettömämpiä kuin fyysiset. Siinä missä fyysisiin syihin haetaan apua ja lääkitystä, myös psyykkisten syiden purkamiseksi kannattaa työskennellä.

Rohkeasti lääkäriin

Erektio kaipaa onnistuakseen riittävää varmuutta ja uskoa omaan kykyyn sekä rentoutumista ja heittäytymistä seksuaaliseen nautintoon. Erektiota jahtaava ja tilannetta voimakkaasti kontrolloiva mielentila ei edesauta rentoutumista ja läsnäoloa, mikä on jälleen omiaan heikentämään erektiokykyä. Usein erektio-ongelman kanssa painiva joutuukin ikävään noidankehään paineiden ja pelkojen voimistuessa.

Erektio-ongelmaa voidaan hoitaa. Omasta tilanteesta kannattaa rohkeasti lähteä keskustelemaan lääkärin vastaanotollla. Vain kolmannes erektio-ongelmista kärsivistä miehistä hakee ammattiapua ongelmaansa. Ongelma on tuolloin vaivannut keskimäärin jo kaksi vuotta. Mahdollisten ongelmien pitkittyessä tai tiedostaessasi ongelmien liittyvän psyykeen, ota yhteyttä seksuaalineuvojaan tai -terapeuttiin.

Lääkkeillä ja muilla hoidoilla voidaan vaikuttaa erektiokykyyn, mutta niillä ei kyetä hoitamaan parisuhteen ja vuorovaikutuksen ongelmia. Säilytä kosketus ja yhteys itsesi lisäksi kumppaniisi jakamalla ajatuksiasi, toiveitasi ja tunteitasi. Kerro mahdollisista erektiovaikeuksista hänelle heti, äläkä peittele ongelmaa muiden syiden taakse. Laajenna rakastelun maailmaasi, sillä yhdyntäkeskeisyys luo erektiolle suuret paineet.

Kirjoittaja Maaret Kallio on erityistason seksuaaliterapeutti (NACS).

Lue myös:

1 kommentti